'Cyfle olaf i leisio pryder' am gartref Hafod y Gest

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab

Mae cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal ddydd Llun i wrthwynebu cau cartref gofal ar gyfer pobl hŷn yng Ngwynedd.

Yr argymhelliad gerbron Cyngor Gwynedd ddydd Iau, Rhagfyr 15, yw cau Cartref Preswyl Hafod y Gest ym Mhorthmadog.

Mae gan Gyngor Gwynedd a Chymdeithas Tai Eryri gynlluniau "cyffrous" i fuddsoddi £6.5 miliwn mewn darpariaeth llety a gofal, sydd wedi ei glustnodi ar gyfer safle Hafod y Gest.

Fe fydda'r datblygiad yn cynnig cartref i unigolion, cyplau neu frodyr a chwiorydd sydd dros 55 oed sydd ag anghenion llety a gofal.

'Andwyol'

Ond dywedodd y Cynghorydd Tref a Sirol, Selwyn Griffiths am gyfarfod nos Lun:

"Bydd y cyfarfod yn rhoi'r cyfle olaf i'r cyhoedd ac ymgymerwyr meddygol dros ardal eang leisio eu pryder ynglŷn â chynlluniau Cyngor Gwynedd.

"Mae rhaid i Gynghorwyr Gwynedd fod heb fymryn o amheuaeth y bydd cau'r cartref gofal ym Mhorthmadog yn andwyol i ddyfodol gofal ar gyfer pobl hŷn yr ardal."

Ar y llaw arall, dywedodd y Cynghorydd Wyn Williams, Arweinydd Portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd:

"Rydw i'n grediniol fod hwn yn gynllun cyffrous a bydd yn cynnig cartrefi clyd a modern yn ogystal â gwasanaeth safonol a gofal da i bobl hyn yn ardal Eifionydd.

"Rydym yn deall fod newid yn anodd a bod pobl yn gallu bod yn ddrwgdybus o bethau newydd, ond mae'n rhaid i ni ddechrau meddwl rŵan am sut rydym eisiau i ofal i bobl hŷn edrych yn y dyfodol, wrth i'r boblogaeth hyn gynyddu ac i ddisgwyliadau pobl newid."

Yn ôl swyddogion a chynghorwyr Gwynedd, dyma gyfle i gael y gorau o ddau fyd i bobl sy'n dymuno byw yn y datblygiad - cael byw yn annibynnol ar eu haelwyd eu hunain ond gyda'r tawelwch meddwl bod gofal a chefnogaeth ar gael ddydd a nos.

Ychwanegodd Cadeirydd Cyngor Tref Porthmadog, Y Cynghorydd Alwyn Gruffydd: "Mae yna wrthwynebiad chwyrn a llwyr yn lleol i'r cynlluniau sydd yn gyfan gwbl groes i ganlyniadau dau ymgynghoriad ar y mater.

"Ond mae arweinwyr Cyngor Gwynedd yn benderfynol o gau Hafod y Gest er gwaetha'r farn gyhoeddus ac i mi mae hynny'n hollol annerbyniol."

Fe fydd y cyfarfod cyhoeddus yn erbyn y cau yn Y Ganolfan, Porthmadog ar nos Lun, Rhagfyr 12, am 6.30 pm.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol