Damwain farwol: Arestio dyn

Cyhoeddwyd

Mae dyn 28 wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Bu farw menyw leol oedd yn seiclo oherwydd gwrthdrawiad yn Ffordd Glanrafon, Dwygyfylchi, toc cyn 6am fore Gwener yn Sir Conwy.

Fe gyhoeddwyd bod y fenyw 47 oed yn farw yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, oherwydd anafiadau difrifol i'w phen.

Mae'r heddlu wedi apelio am dystion.