Pensiynwr yn euog o ddynladdiad

  • Cyhoeddwyd
Shirley RumboldFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ei wraig, Shirley, yn diodde o'r clefyd am flynyddoedd

Mae pensiynwr laddodd ei wraig oedd yn dioddef o glefyd Alzheimer wedi osgoi cyfnod o garchar.

Plediodd Keith Rumbold, 74 oed o Brestatyn, yn euog i gyhuddiad o ddynladdiad pan nad oedd yn ei iawn bwyll.

Cafodd ddedfryd o 51 wythnos o garchar wedi ei gohirio am ddwy flynedd a gorchymyn i gael triniaeth seiciatryddol fel claf allanol.

Dywedodd y Barnwr Mr Ustus Lloyd-Jones ei fod wedi gofalu am ei wraig, Shirley "yn gariadus" am bedair blynedd.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug nad oedd yn gallu ymdopi â gofalu amdani gartre ac iddo gyrraedd pen ei dennyn a'i thagu wedi iddi gynhyrfu a gwrthod gwisgo.

Gorddos

Wedyn ceisiodd ladd ei hun drwy gymryd gorddos ar ôl lladd ei wraig Shirley 73 oed ym mis Mehefin.

Nid oedd yn gallu derbyn y syniad y byddai ei wraig yn cael ei rhoi mewn ward seiciatryddol.

Yn wreiddiol, roedd wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth ond ddydd Gwener dywedodd yr erlyniad eu bod yn fodlon derbyn ple o euog i ddynladdiad.

Ychydig o wythnosau cyn ei marwolaeth, meddai'r erlynydd, John Philpotts, roedd gwraig y diffynnydd wedi bod yn ymosodol yn llafar ac yn gorfforol ac roedd ei iechyd wedi dirywio.

Nid oedd Rumbold yn barod i dderbyn help oddi wrth asiantaethau allanol.

Dywedodd y barnwr fod Rumbold wedi treulio cyfnod oedd yn cyfateb i i ddedfryd o 12 mis yn y carchar tra'n aros i sefyll ei brawf.

'Sensitif'

Ar ôl y gwrandawiad dywedodd y Ditectif Sarjant Helen Douglas fod y ddedfryd ar ddiwedd achos "anodd a sensitif".

Roedd ei theulu'n derbyn y ddedfryd, meddai.

"Rydym yn cydymdeimlo â theulu Shirley Rumbold sy wedi ymddwyn yn urddasol yn ystod cyfnod anodd iawn.

"Fe garai'r teulu ddweud bod Shirley'n fam gariadus iawn a bod ei hwyrion yn ei charu'n fawr."