Dau i wynebu'r gosb eithaf?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC elvis
Disgrifiad o’r llun, Roedd Ben a Catherine Mullany newydd briodi ac ar eu mis mêl pan gawson nhw eu saethu

Fe allai'r ddau ddyn oedd yn gyfrifol am lofruddio cwpl o Gymru wynebu'r gosb eithaf ar Ynys Antigua.

Cafodd Ben a Catherine Mullany eu lladd ar ddiwrnod olaf eu mis mêl yn Antigua ar Orffennaf 27 2008.

Cafwyd Kaniel Martin, 23, a Avie Howell, 22, yn euog o'u llofruddio.

Yn wreiddiol roedd y llys wedi clywed fod Howell yn 17 pan gyflawnwyd y drosedd.

Roedd hynny'n golygu na allai wynebu'r gosb eithaf.

Ond clywodd Uchel Llys Antigua ddydd Iau mai dyddiad geni Howell oedd Medi 1989 yn hytrach na Medi 1990.

Roedd yr erlyniad wedi gofyn am gopi o dystysgrif genni Howell.

Ar ddiwedd y gwrandawiad dywedodd y barnwr ei fod angen ystyried yr holl achos yn ddwys.

Mae o eisoes wedi awgrymu ei bod yn bosib na fyddai'r dedfrydu yn digwydd cyn diwedd 2011.

Bwthyn

Roedd teuluoedd Mr a Mrs Mullany wedi gobeithio y byddai'r ddau yn cael eu dedfrydu ddechrau Rhagfyr, ar ôl i adroddiadau seiciatrig gael eu cyflwyno i'r Uchel Lys.

Yn wreiddiol roedd disgwyl i'r adroddiadau gael eu cyflwyno fis Tachwedd, ond fe gafodd bar gyfreithiwr Martin ei daro'n sâl.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Cafwyd Kaniel Martin ac Avie Howell, yn euog o lofruddio siopwraig lleol hefyd

Roedd Ben a Catherine Mullany, y ddau yn 31 oed, yn dod o Bontardawe.

Cafodd Mr a Mrs Mullany eu saethu mewn bwthyn ar ynys Antigua bythefnos ar ôl iddyn nhw briodi.

Wythnosau yn unig ar ôl y briodas yn Eglwys Cilybebyll ger Pontardawe fe gafodd y ddau eu claddu ym mynwent yr eglwys.

Cafwyd Martin a Howell yn euog hefyd o lofruddio Woneta Anderson, siopwraig ar yr ynys, o dan amgylchiadau tebyg iawn.

Ar ddiwedd yr achos llys ym mis Gorffennaf dywedodd yr erlyniad y byddan nhw'n "neilltuo dyfarniad" a fyddan nhw'n galw am y gosb eithaf.

Ond dydi'r gosb eithaf ddim wedi ei weithredu ar yr ynys ers y 1990au.

Wedi ymyrraeth gan y Cyfrin Gyngor yn Llundain yn 2000 mae'n rhaid i bob cosb eithaf yn Antigua gael eu gweithredu o fewn pum mlynedd o'r euogfarn.

Ym mis Tachwedd clywodd cwest yn Abertawe fod Mr a Mrs Mullany wedi eu gorfodi i benlinio wrth ymyl eu gwely yng ngwesty Cocos cyn iddyn nhw gael eu saethu yn eu pennau.

Straeon perthnasol