£10m i brynu ac yna dymchwel tai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaith dymchwel wedi dechrau ar un pen i Stryd Aquarium

Mae Cyngor Sir Ddinbych am brynu tua 30 o dai ar ddwy stryd yn Y Rhyl ac yna'u dymchwel er mwyn creu ardal werdd.

Mae cyfanswm o £10 miliwn wedi ei glustnodi ar gyfer y cynllun adnewyddu, sy'n cynnwys tai newydd a gwella eraill.

Yn ganolog i'r cynllun bydd dymchwel tai rhwng Stryd Gronant a Stryd Aquarium yn y dref.

Gobaith yr awdurdod yw prynu'r tai gan osgoi gwneud gorchymyn prynu gorfodol, ond nid pawb sy'n hapus gyda'r cynllun.

Siaradodd rhai o'r trigolion gyda BBC Cymru, ac fe godwyd nifer o bryderon.

Ond mewn datganiad dywedodd y cyngor fod y broses ymgynghori'n parhau o fewn y gymuned am y cynllun a ddisgrifiwyd ganddynt fel "newyddion gwych i'r dref".

Roedd un o'r trigolion yn byw yn un o'r ddwy stryd dan sylw a dywedodd: "Pam bod rhaid ein symud pan mai dyma ydyn ni am ei gael.

"Roeddwn i'n meddwl fy mod wedi gosod gwreiddiau am yr 20 mlynedd nesaf."

Eisoes mae rhai o'r tai wedi eu prynu ac yn wag, ac mae'r cyngor wedi eu cau.

Mae'r gwaith dymchwel wedi dechrau ar un pen i Stryd Aquarium.

Daeth arian o Lywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun adfywio, sy'n cael ei redeg gan yr awdurdod lleol a'r gymdeithas tai Pennaf, sydd â'u pencadlys yn Llanelwy.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bwriad y cynllun yw dymchwel tai rhwng Stryd Gronant a Stryd Aquarium

Fe fyddan nhw nawr yn trefnu ymgynghoriad gyda'r trigolion i benderfynu ar yr adnoddau cymunedol o fewn y gwagle newydd.

Y Cynghorydd David Thomas sy'n gyfrifol am adfywio ar gabinet Cyngor Sir Ddinbych, a dywedodd:

"Ynghyd â chreu ardal werdd, bydd gwaith i wella cyflwr tai. Bydd y cynllun yn gweddnewid golwg a theimlad yr ardal, a gobeithio bydd yn arwain at wella hyder wrth adfywio'r Rhyl."

Disgrifiwyd y cynllun fel "ffantastig" gan y cynghorydd lleol Ian Armstrong, ac ychwanegodd bod nifer o'r tai gwag wedi bod mewn cyflwr truenus ers tro.

Ychwanegodd fod rhai tenantiaid eisoes wedi cael eu symud i gartrefi eraill.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol