Manylion llawn bandio ysgolion uwchradd

Cyhoeddwyd

Mae holl ysgolion uwchradd Cymru wedi cael eu gosod mewn bandiau, rhwng Band 1 a Band 5.

Mae'r bandiau yn asesiad o berfformiad ysgol ym mlwyddyn academaidd 2010-11. Band 1 yw'r band gorau a Band 5 yw'r isaf.

Defnyddir pedwar categori wrth asesu pob ysgol, cyn rhoi cyfanswm sgôr i bob ysgol:

  • Canran y disgyblon sy'n sicrhau pum TGAU A* i C, gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg;
  • Wyth canlyniad gorau TGAU pob disgybl;
  • Perfformiad disgyblion mewn TGAU Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg;
  • Presenoldeb

Mae'r sgôr yn cael ei haddasu er mwyn rhoi ystyriaeth i nifer y plant sy'n cael cinio am ddim hefyd.

Mae'r rhan fwyaf o gategorïau hefyd yn ystyried cynnydd yr ysgol dros gyfnod o amser - er mwyn gwobrwyo ysgolion sy'n dangos perfformiad gwell.

O fewn y pedwar prif gategori, mae sgôr yn cael ei rhoi i ysgolion wedi ei seilio ar 11 mesur gwahanol.

* Dim disgyblion ar ddiwedd CA4 yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn 2011.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol