Golwg yn ôl ar 2011 drwy gyfrwng fideo

Cyhoeddwyd

Roedd 2011 yn ddiwedd cyfnod ac yn ddiwedd gyrfa.

Yn ystod 2011 fe ddaeth Prifysgol Cymru i ben ac fe wnaeth un o sêr y byd rygbi ymddeol.

Cafwyd y lleddf a'r llon, y pwysig a'r diddorol ac o'r bach i'r mawr.

Blwyddyn sawl pleidlais a phriodasau Brenhinol a blwyddyn arall o drychinebau a galar cenedl.

Dyma rai o'r digwyddiadau gafodd eu hadrodd yn ystod 2011 ar y wefan Newyddion BBC Cymru drwy gyfrwng fideo.

IONAWR

Parhau yn fregus mae rhagolygon economaidd ac felly cynyddu mae pris aur ar farchnadoedd y byd.

Yng Nghymru mae panio am aur wedi bod yn digwydd ers canrifoedd mewn rhai ardaloedd.

Ond ar hyn o bryd nid yw panio yn cael ei ganiatáu yn un o'n ardaloedd aur enwoca' - ardal Dolgellau - oherwydd pryder am yr effaith ar yr amgylchedd.

CHWEFROR

Dechrau'r flwyddyn cafwyd ymgyrch i geisio atgyfnerthu traddodiad y pibau Cymreig.

Mae gweithdy ym Merthyr Tudful yn rhoi cyfle i ddysgu am y grefft hynafol.

Er mai gyda'r Alban yr ydan ni'n tueddu i gysylltu'r pibau, mae son am bibau yng Nghymru mor bell yn ôl a'r 12fed Ganrif yng Nghyfreithiau Hywel Dda.

MAWRTH

Ar ôl misoedd lawer o anghytuno, fe gafodd cerflun dadleuol o'r anturiaethwr H M Stanley ei i ddadorchuddio yn Ninbych, ei dre' enedigol.

Roedd rhai'n gweld y gofeb fel ffordd o ddenu ymwelwyr, ond eraill yn gwrthwynebu.

Eu dadl nhw oedd y gallai fod wedi cam-drin brodorion Y Congo.

EBRILL

Ar Ebrill 29 fe briododd y Tywysog William a Kate Middleton yn Abaty Westminster yn Llundain.

Roedd llygaid y byd ar y briodas gyda miliynau yn gwylio'r achlysur ar y teledu.

Ond i eraill roedd yr holl sylw yn ormod a bu'n rhaid gwneud trefniadau i osgoi'r cyfan.

MAI

"Hwn yw un o'r troseddwyr mwyaf peryglus mae'r wlad wedi ei weld".

Dyna ddisgrifiad cyn-Brif Uwcharolygydd gyda Heddlu Dyfed Powys o John Cooper.

Cafodd Cooper, 66 oed, ei ddedfrydu i garchar am oes am lofruddio pedwar o bobl yn Sir Benfro yn yr 1980au.

Yn 1985 fe lofruddiodd Richard a Helen Thomas yn eu cartre ym Mharc Scoveston a phedair blynedd yn ddiweddarach fe lofruddiodd Peter a Gwenda Dixon ar lwybr yr arfordir.

MEHEFIN

Mewn cyfarfod arbennig ym Marchnad Y Trallwng bu galw am adolygiad llawn o bolisi ffermydd gwynt Llywodraeth Cymru.

Wrth i'r cynghorwyr sir drafod y pwnc, roedd 1,500 o brotestwyr yno hefyd yn datgan eu gwrthwynebiad i ddatblygiadau pellach yn y sir.

Un o'r cymunedau lle mae'r cynlluniau diweddara wedi achosi dadlau chwyrn ydi Meifod.

GORFFENNAF

Fe wnaeth llwybr cerdded sy'n dilyn Clawdd Offa ddathlu ei ben-blwydd yn 40 oed.

Mae degau o filoedd o gerddwyr yn cerdded ar hyd y llwybr 177 milltir bob blwyddyn.

Yn wreiddiol, yn ôl y son, fe'i codwyd i rwystro'r Cymry rhag ymosod ar diroedd brenin Mersia

Nawr mae'n un o brif atyniadau twristiaeth yr ardal.

AWST

Mewn cyfnod y gynni economaidd dywed yr heddlu fod rhai mathau o ladrata ar gynnydd.

Roedd rhybudd y gallai rhywun gael ei ladd wrth i ladron ddwyn ceblau o reilffrydd.

Yng nghefn glwad hefyd gwelwyd cynnydd mawr yn nifer yr ŵyn a defaid sy'n cael eu dwyn ôl ffigurau Undeb yr NFU

MEDI

Bu farw pedwar o lowyr yn dilyn damwain ym mhwll glo Gleision yng Nghwm Tawe.

Roedd dwr wedi llifo i'r pwll ac ofer fu ymdrechion dewr y timau achub i ddod o hyd i'r pedwar yn fyw.

Cafodd cronfa apel ei lasnio i helpu teuluoedd y dynion a bu nifer o wasanaethau er cof am y glowyr.

Mae ymchwiliad i achos y ddamwain yn parhau.

HYDREF

Gwelwyd cyhoeddiad fydd yn golygu diwedd ar ar sefydliad Prifysgol Cymru.

Daeth hyn ar ôl sawl ergyd.

Ym mis Hydref cyhoeddodd Asiantaeth Ffiniau Prydain eu bod yn cynnal ymchwiliad.

Daeth hyn ar ôl i BBC Cymru ddarganfod cynllwyn sy'n cynorthwyo myfyrwyr tramor i gael gradd Prifysgol Cymru, yn ogystal â chael fisa trwy dwyll.

TACHWEDD

Y byd chwaraeon a Chymru yn cael ei syfrdanu gyda'r newyddion fod rheolwr y tîm cenedlaethol Garry Speed wedi ei ganfod yn farw yn ei gartref.

Bu'n seren gyda Leeds, lle'r enillodd bencampwriaeth yr hen adran gyntaf, yn ogystal â chyfnodau gydag Everton, Newcastle, Bolton a Sheffield United.

Enillodd mwy 85 o gapiau i Gymru a bu'n rheoli Bolton a Sheffield United cyn derbyn swydd rheolwr Cymru yn Rhagfyr 2010.

RHAGFYR

Fe chwaraeodd Shane Williams ei gêm olaf i Gymru yn erbyn Awstralia yn Satdiwm y Mileniwm ar Ragfyr 3.

Er i Cymru golli sgoriodd Williams gais yn symudiad olaf y gem.

Sgoriodd fwy o geisiau na'r un chwaraewr arall i Gymru.