Agor ffordd osgoi newydd i'r A470

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunDechreuodd y gwaith ar y ffordd newydd ym mis Chwefror 2010

Mae rhan newydd ffordd ar gost o £51m drwy ganolbarth Cymru wedi ei hagor yn swyddogol gan Carl Sargeant, Gweinidog Trafnidiaeth Cymru.

Mae'r ffordd yn 5.7 gilometr o hyd (3.5 milltir) a'r nod yw hwyluso'r daith i'r gogledd o Lanfair-ym-Muallt.

Roedd y ffordd wreiddiol rhwng Cwmbach a Phontnewydd-ar-Wy ymhlith y lonydd mwyaf cul a throellog rhwng y gogledd a'r de.

Roedd un rhan o'r ffordd mor gul fel bod goleuadau yn rheoli'r traffig gan mai dim ond un cerbyd oedd yn gallu croesi'r bont fechan ar y tro.

Gwella diogelwch

Dechreuodd y gwaith o adeiladu'r lffordd newydd ym mis Chwefror 2010.

Y contractwr lleol oedd Alun Griffiths ac roedd 180 o bobl yn gweithio ar y prosiect.

Cyn y seremoni agor dywedodd y gweinidog fod y ffordd newydd yn rhan allweddol o rwydwaith cefnffyrdd Cymru.

"Wrth gael gwared ar y troeon garw a'r cyfyngiadau oherwydd y pontydd, a thrwy greu mannau goddiweddyd mwy diogel, bydd y cynllun yn gwella diogelwch y ffordd ac yn lleihau amserau teithio'n sylweddol.

ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunFfordd newydd: Dim troadau cas na lonydd cul

"Dyma un arall o brosiectau ffyrdd Llywodraeth Cymru sydd wedi'i gwblhau ar amser ac yn unol â'r gyllideb.

"Mae'n dystiolaeth bellach o'n penderfyniad i wella'r seilwaith trafnidiaeth.

"Bydd hynny, yn ei dro, yn helpu i gynyddu symudedd, i wella cysylltedd ac i roi hwb i dwf economaidd ledled Cymru."

Yn ystod y broses adeiladu, cafodd plant ysgol leol eu gwahodd i weithdy celf i gynnig syniadau am gerflun.

'Cyflenwyr lleol'

"Mae croeso mawr i'r ffordd newydd am ei bod yn darparu llwybr mwy diogel i ni yn y canolbarth," meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins o Gyngor Powys.

"Bydd yn gwella ansawdd bywyd yn fawr i'r bobl sy'n byw yng nghyffiniau'r hen ffordd.

"Mae'r cyngor wedi rhoi cefnogaeth lawn i'r prosiect sydd wedi diogelu swyddi gyda chontractwyr a chyflenwyr lleol.

"Trwy osgoi'r bont reilffordd isel yng Nghwm-bach, bydd y ffordd newydd yn caniatáu i bob math o draffig ddefnyddio'r A470, gan wella cadernid y rhwydwaith cefnffyrdd.

"Gydag amser, bydd y coed a'r llwyni a blannwyd yn aeddfedu a bydd y ffordd yn gweddu i'r dirwedd."

Mae'r ffordd newydd yn rhedeg tua'r gogledd ar ochr orllewinol cefnffordd bresennol yr A470, o'r de i fynedfa'r Pentref Pobl Ifanc yn Court Farm.

Mae'n croesi'r A470 presennol ar bont newydd cyn parhau tua'r gogledd ar ochr ddwyreiniol yr A470, gan groesi Afon Ieithon ar bont newydd ac ymuno â'r ffordd bresennol cyn cyrraedd Pontnewydd-ar-Wy.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol