Rhybudd o berygl llifogydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Rhybudd i fod yn barod am lifogydd Bae Cemlyn ac Ynys Llanddwyn ar Ynys Môn

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru wedi rhybuddio y bydd Cymru yn dioddef gwyntoedd cryfion gyda'r posibilrwydd o lifogydd mewn rhannau o'r wlad yn ystod dydd Iau.

Daw'r rhybudd wrth i'r Swyddfa Dywydd ragweld stormydd yn taro Prydain gyda hyrddiadau yn cyrraedd o leiaf 80 mya (129 cilometr yr awr) yn Aberdaron, Pen Llŷn ar hyn o bryd.

Mae'r tywydd yn cael effaith ar ffyrdd wrth i gyfyngiadau gael eu gosod.

Dywed yr Asiantaeth y byddai gwyntoedd cryfion a glaw trwm yn effeithio ar Gymru yn ystod y bore a'r prynhawn.

Gwlyb a gwyntog

Yn ôl yr Asiantaeth, y canolbarth a gogledd Cymru fydd yn dioddef yn bennaf o law trwm.

Ychwanegodd y byddai dail a thir corsiog yn cyfrannu at y posibilrwydd o systemau draenio yn cael eu blocio.

Yn ôl cyflwynydd tywydd BBC Cymru, Rhian Haf, fe fydd hi'n ddiwrnod stormus, yn enwedig yn y gogledd.

"Fe fydd 'na law trwm hefyd am rai oriau.

"Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn cadw golwg ar fannau ar Ynys Môn, gan fod 'na bosibilrwydd o lifogydd ger glannau'r gorllewin rhwng Bae Cemlyn ac Ynys Llanddwyn.

"Oherwydd y gwynt cryf ma' Pont Cleddau, yr A477, yn Sir Benfro wedi cau i gerbydau uchel, gan gynnwys beiciau modur;

"Mae 'na un lon wedi cau ar hen Bont Hafren a chyfyngiad o 30 mys ar Bont Britannia."

Dylai pobl gadw golwg ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd rhag ofn y bydd rhybuddion llifogydd mewn ardaloedd penodol, neu fe all pobl ffonio'r llinell ffôn arbennig ar gyfer llifogydd ar 0845 988 1188.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol