Ieithoedd lleiafrifol i ddal eu tir?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gynhadledd yn cael ei chynnal yn Stadiwm Dinas Caerdydd

Bydd gwleidyddion, darlledwyr ac academyddion yn rhannu syniadau ac arferion da am sut y gall ieithoedd lleiafrifol ddal eu tir ar y teledu ac yn y cyfryngau newydd.

Mae cynrychiolwyr o Iwerddon, Gwlad y Basg, yr Alban, Valencia, y Ffindir a Chymru yn dod at ei gilydd yng Nghaerdydd Ddydd Iau a dydd Gwener.

Sut gall ieithoedd lleiafrifol ffynnu yn y byd darlledu, a beth yw'r cyswllt rhwng darlledu a hyrwyddo iaith? - dyna'r ddau gwestiwn fydd dan sylw yn y gynhadledd a drefnwyd ar y cyd rhwng y Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol ac S4C.

Mae'r gynhadledd yn cael ei chynnal yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

'Heriau'

Prif Weithredwr Bwrdd yr Iaith, Meirion Prys Jones, yw Cadeirydd y Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol.

Dywedodd Mr Jones: "Nod y gynhadledd hon yw dod â darlledwyr a chomisiynwyr rhaglenni ar draws Ewrop at ei gilydd i drafod yr heriau sy'n wynebu'r cyfryngau mewn ieithoedd lleiafrifol ac i drafod y manteision a'r buddion posibl o gydweithio ar lefel Ewropeaidd.

"Mae dylanwad cymdeithasol a diwylliannol y cyfryngau yn un dwfn, a nod y gynhadledd yn y pendraw, wrth gwrs, yw trafod sut gall darlledwyr gynyddu a gwella'r ddarpariaeth sydd ar gael i'r cyhoedd yn y gwahanol ieithoedd, fel bod siaradwyr yr ieithoedd hynny yn dewis edrych ar y teledu neu ar raglen ar y we mewn iaith leiafrifol."

'Cwestiynau sylfaenol'

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones: "Mewn cyfnod lle mae dulliau cyfathrebu yn newid ac yn amlhau, mae darlledwyr yn gorfod wynebu cwestiynau sylfaenol ynglyn â'r dulliau gorau a mwyaf perthnasol o gyrraedd eu cynulleidfa.

"Mae'n rhaid i ieithoedd lleiafrifol gael eu defnyddio a'u clywed ar bob llwyfan os ydyn nhw i barhau'n berthnasol i bobl - ond beth yw'r berthynas rhwng yr her yma a her draddodiadol y darlledwr o greu cynnwys deniadol i'w fwynhau ar sgrin fawr?

"Bydd y gynhadledd yma'n gyfle amserol iawn i drafod a rhannu gweledigaeth."

Nod y Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol yw hyrwyddo a datblygu ieithoedd lleiafrifol Ewrop.

Sefydlwyd y Rhwydwaith yn niwedd 2007, gyda chymorth grant gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Caiff ysgrifenyddiaeth y Rhwydwaith ei rhedeg o swyddfa Bwrdd yr Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd.

Straeon perthnasol