Hen ysgol yn uno cymuned yng Nghonwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywed David Rowley ei fod wedi derbyn nifer o geisiadau i ddefnyddio'r ganolfan

Mae hen ysgol yng Nghonwy yn gartref i sesiynau dawnsio, priodasau a hyd yn oed angladdau wedi i'r adeilad gael ei drawsnewid i fod yn ganolfan gymunedol.

Mae hen Ysgol Llanrhos, a gafodd ei hadeiladu ym 1822, ar ei newydd wedd yn dilyn cynllun adfer gwerth £240,000.

Cafodd yr arian ei godi drwy roddion gan bobl leol a grantiau.

Dywedodd y rheolwr prosiect, David Rowley ei fod wedi derbyn nifer o geisiadau i ddefnyddio'r ganolfan.

Gwaith adnewyddu

"Mae pawb wedi gwneud eu gorau glas i sicrhau bod y cynllun hwn yn llwyddiant," ychwanegodd.

Ers i'r ysgol gau, cafodd ei defnyddio yn bennaf fel neuadd eglwys Sant Hilari sydd yn sefyll gyferbyn â'r hen ysgol.

Ond erbyn 2009 roedd yr adeilad Rhestredig Gradd II wedi dechrau adfeilio a ffurfiodd Fiver Llanrhos, y Parchedig Prebendari Bob Griffiths grŵp o wirfoddolwyr i godi arian i adfer yr adeilad.

Cododd y gymuned leol filoedd o bunnau a chafodd y cynllun grantiau gwerth £100,000 gan Lywodraeth Cymru a £50,000 gan gwmni WREN ymysg cyfraniadau eraill.

Cafodd y ganolfan ei hagor ym mis Tachwedd eleni ac mae'r gwaith adnewyddu yn cynnwys boeleri newydd, system gwresogi tanlawr ac ystorfa newydd.

"Mae pobl wedi cyfrannu eu harian a'u hamser i helpu'r cynllun hwn," meddai Mr Rowley.

"Mae'r ymateb wedi bod yn wych."

Mae nifer o grwpiau eisoes yn defnyddio'r ganolfan gan gynnwys grŵp dawnsio llinell i bobl ag anawsterau dysgu.

Y bwriad yw defnyddio'r ganolfan ar gyfer partïon priodas ac ar gyfer te angladdau hefyd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol