O blaid rhaglen wario

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Daeth y cytundeb gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol yn sgil wythnosau o drafodaethau

Mae rhaglen wario Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn nesaf wedi cael ei chymeradwyo.

Roedd 34 o Aelodau Cynulliad o blaid y gyllideb a 22 yn erbyn.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, fod pasio'r gyllideb yn brydlon yn golygu y gallai cynghorau a byrddau iechyd lleol baratoi eu cynlluniau.

"Rwy'n hyderus y bydd mwy o wario ar y Gwasanaeth Iechyd ynghyd ag arbedion effeithlonrwydd yn arwain at wasanaeth yr ydyn ni'n anelu ato.

"Fe fydd hyder a sefydlogrwydd yn y sector preifat," meddai.

Pris y fargen rhwng Llafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol oedd £20 miliwn mwy o arian ar gyfer addysg i blant llai breintiedig yn ogystal a £39 miliwn yn fwy o arian cyfalaf i hybu'r economi.

70,000

Mae'r fargen yn golygu y bydd 70,000 o ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd ar eu hennill.

Fe fydd ysgolion yn derbyn £450 os yw plentyn â hawl i gael cinio am ddim.

Dywedodd y gweinidog fod hyn oherwydd "rheoli ariannol gofalus".

Roedd 'na gytundeb trawsbleidiol yn ystod y ddadl fod yr amgylchiadau economaidd wedi peri probemau difrifol i'r llywodraeth wrth baratoi'r gyllideb.

Dywedodd Paul Davies ar ran y Ceidwadwyr fod Llafur wedi gosod blaenoriaethau anghywir a thrwy wneud hynny wedi anwybyddu anghenion y Gwasanaeth Iechyd.

Tra'n derbyn fod yr hinsawdd economaidd yn anodd, dywedodd Ieuan Wyn Jones o Blaid Cymru fod hwn wedi bod yn gyfle i'r llywodraeth fod yn feiddgar ac uchelgeisiol ar yr economi.

Roedd y cyfle, meddai, wedi'i golli.

Ond dywedodd Llafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol fod y gyllideb yn gredadwy ac yn adlewyrchu realiti'r sefyllfa economaidd.

Cymorth

Gan mai dim ond 30 o'r 60 sedd sydd gan y Blaid Lafur yn y Cynulliad roedd cymorth un o'r pleidiau eraill yn angenrheidiol er mwyn cymeradwyo'r gyllideb.

Daeth y cytundeb gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol yn sgil wythnosau o drafodaethau.

Collodd y llywodraeth bleidlais ar y gyllideb ddrafft ychydig wythnosau yn ôl wrth i'r gwrthbleidiau ymuno er mwyn rhoi pwysau ar Brif Weinidog Cymru i gyfaddawdu.

Mae'r Prif Weinidog wedi dweud y bydd yn trafod gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol er mwyn blaenoriaethu sut i wario £216 miliwn o arian cyfalaf ychwanegol sy'n dod i Gymru yn sgil penderfyniadau gwario newydd yn Lloegr.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol