Heddlu'n ymchwilio wedi marwolaeth dyn 24 oed

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio i farwolaeth dyn 24 oed yn Sir y Fflint nos Lun.

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu hefyd yn cynnal ymchwiliad wedi i Morgan Owen farw tra roedd yr heddlu yn bresennol mewn digwyddiad ym Mwcle.

Cadarnhaodd parafeddygon fod Mr Owen wedi marw y tu allan i gartre' ei deulu yn y dre'.

Mewn datganiad, dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod wedi eu galw i ddigwyddiad am 8.38pm nos Lun lle'r oedd dyn yng nghanol digwyddiad yn ymwneud â'r drefn gyhoeddus.

Dyw hi ddim yn glir eto sut y bu Mr Owen farw ond mae archwiliad post mortem yn cael ei gynnal.

Dywedodd teulu Mr Owen ei fod yn filwr gyda'r Peirianwyr Brenhinol, a oedd wedi bod yn absennol o'i waith oherwydd anaf i'w ben-glin.

Yn ôl datganiad ar ran y teulu:

"Mae'r teulu yn cadarnhau eu bod wedi gwneud cwyn i Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu am amgylchiadau'r farwolaeth, ond nid ydyn nhw am wneud sylw pellach tan y bydd yr ymchwiliad wedi ei gwblhau," meddai.

"Rydym yn gofyn am breifatrwydd yn y cyfnod yma."