DNA: Dal dau oedd heb dalu am westy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Cafodd y cwpwl eu dal ar ôl gadael Gwesty'r Helmsman yn Aberystwyth heb dalu

Mae heddlu a ddefnyddiodd technoleg DNA i ddal cwpwl wnaeth adael gwesty gwely a brecwast heb dalu yn rhybuddio y byddan nhw'n defnyddio'r wyddoniaeth sydd ar gael i ddal troseddwyr.

Fe gafodd Heddlu Dyfed Powys samplau o DNA o fagiau a adawyd gan y cwpwl yng ngwesty Helmsman yn Aberystwyth.

Nid yw cost y prawf DNA wedi ei ddatgelu, ond fe gafodd y cwpwl eu rhyddhau'n amodol ynghyd a gorchymyn cymunedol, a bu'n rhaid iddyn nhw dalu £85 o gostau a £65 o iawndal.

Dywedodd un arbenigwr y dylid ystyried y gost, ond fod defnyddio DNA yn arf ataliol.

Credir fod y dyn a'r fenyw yn eu hugeiniau wedi gadael y gwesty ym mis Mehefin yn gynnar ar ôl archebu dwy noson yno.

Cafwyd y sampl o fag gafodd ei adael ar ôl ac fe gafodd dau berson eu harestio yn yr Amwythig.

Pan gyflwynwyd technoleg DNA yn y 1980au, roedd yn cael ei ystyried yn ddrud ac ond yn cael ei ddefnyddio ar gyfer troseddau difrifol.

Erbyn y 1990au roedd heddluoedd yn cael eu hannog i'w ddefnyddio i ddatrys troseddau mwy cyffredin, a bellach mae'n cael ei ystyried fel techneg bob dydd i heddluoedd, hyd yn oed ar gyfer troseddau cymharol bitw.

Gall y gost amrywio o tua £150 ar gyfer profion ar samplau syml a thua £300 am samplau o safleoedd trosedd i filoedd o bunnoedd am dechnegau dadansoddi cymhleth.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol