Y fenyw 'anabl' ar y sleid ddŵr

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, BBC news grab

Mae menyw oedd wedi hawlio budd-dal anabledd ar gam wedi cael ei charcharu am ddeg wythnos.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Tina Attanasio, 51 oed, wedi cael ei dangos ar gamera yn defnyddio sleid ddŵr ar ei gwyliau yn ne Ffrainc.

Cafodd ei dal pan roddwyd y fideo i ymchwilwyr i dwyll budd-daliadau gan ei chyn gariad yn fuan wedi i'r ddau wahanu.

Wrth hawlio'r budd-daliadau, roedd hi wedi honni nad oedd yn medru cerdded heb faglau.

Roedd hi'n hawlio'r lefel uchaf o fudd-dal - y Lwfans Byw Anabledd - sydd i fod ar gyfer pobl sydd angen gofal parhaus.

Roedd yn hawlio'r budd-dal yma am bedair blynedd.

'Anodd ei ganfod'

Dywedodd yr erlynydd Nicholas Gedge: "Roeddech chi'n honni eich bod angen cymorth i gerdded, codi o'r gwely, mynd i'r tŷ bach ac ymolchi.

"Ond mae'r fideo yn eich dangos yn cerdded heb gymorth i fyny grisiau serth ac yn defnyddio sleidiau dŵr."

Dywedodd y Barnwr Nicholas Cooke: "Mae twyllo budd-daliadau yn hawdd i'w wneud ond yn anodd ei ganfod ac mae'r adran ymchwilio yn dibynnu ar bartneriaid.

"Roedd hyn yn dwyll dros gyfnod hir ac roedd y swm dros £19,000.

"Yn anffodus, rhaid i'r llysoedd ddangos i bobl sy'n twyllo'r sustem fudd-daliadau - fel yr un yn y fideo yma - eu bod yn wynebu carchar."

Roedd Attanasio wedi pledio'n euog i hawlio £19,000 o fudd-daliadau ar gam rhwng Ebrill 2005 a Chwefror 2010.

'Dyletswydd'

Wedi'r achos dywedodd Gweinidog Diwygio Budd-daliadau Adran Gwaith a Phensiynau'r llywodraeth, yr Arglwydd Freud: "Achosion fel hyn sy'n dangos pam bod angen diwygio'r sustem. Mae dyletswydd arnom i'r trethdalwr sicrhau bod y budd-daliadau hanfodol hyn yn mynd i'r bobl sydd eu hangen.

"Mae twyllo budd-daliadau yn mynd ag arian oddi ar y bobl fwyaf bregus.

"Mae'n drosedd ac rydym wedi ymrwymo i'w hatal drwy ddal y troseddwyr y llinell flaen a sicrhau ei bod yn fwy anodd cam-drin y sustem."