Rheolwr ar gyhuddiad o ddwyn £25,000

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae'r achos wedi dechrau yn erbyn rheolwr is-swyddfa bost oherwydd honiadau ei fod wedi dwyn bron £25,000 oedd yn eiddo i Swyddfa'r Post.

Cafodd Damian Peter Owen ei gyhuddo pan gafodd y sustem gyfrifiadurol ei newid ac fe gafodd swyddogion eu hanfon i Is-swyddfa Bost Glanadda ym Mangor i wirio'r arian a'r stoc.

Clywodd y llys fod anghysondebau gyda'r stoc a'r arian gyda chyfanswm o £24,867 ar goll rhwng Ebrill 2009 ac Awst 2010.

Yn Llys y Goron Yr wyddgrug mae'r diffynnydd 28 oed o Borthaethwy wedi gwadu'r cyhuddiad.

Amau

Dywedodd yr erlynydd John Gibson fod swyddog wedi ymweld â'r swyddfa post ym mis Gorffennaf y llynedd er mwyn trosglwyddo i sustem gyfrifiadurol newydd.

Roedd yn amau bod rhywbeth o'i le a dangosodd archwiliad llawn faint yr anghysondebau.

Dywedodd Mr Gibson: "Ni wnaeth yr arian ddiflannu. Fe gafodd ei gymryd dros gyfnod o amser.

"Achos yr erlyniad yw bod y diffynnydd yn gwbl ymwybodol, ac yn fwriadol yn cuddio'r ffaith ei fod wedi cymryd arian o Swyddfa'r Post."

Roedd cofnodion yn dangos yn wreiddiol fod gwerth £2,400 o arian cochion yn y swyddfa ond bod hynny wedi cynyddu i £26,000 o'i gymharu â £9,000 o arian papur.

"Roedd y swm o arian cochion oedd i fod i gael eu cadw yn y swyddfa yn chwerthinllyd," meddai Mr Gibson.

Diffyg o £24,867

Dadl yr erlyniad yw bod y diffynnydd wedi addasu'r sustem er mwyn ceisio cuddio'r hyn oedd yn digwydd.

Roedd yr archwiliad hefyd yn dangos mai swm yr arian a stoc yn y swyddfa post mewn gwirionedd oedd £10,502 - diffyg o £24,867.

Pan gafodd ei holi dywedodd Owen nad oedd ganddo esboniad am y diffyg.