Apêl o'r newydd am ddyn ar goll

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi gweld David Samuel Paul Jones ers blwyddyn

Mae'r heddlu yng Nghastellnewydd Emlyn yn apelio o'r newydd am wybodaeth am ddyn aeth ar goll union flwyddyn yn ôl.

Mae David Samuel Paul Jones yn cael ei adnabod fel Paul, a'r tro diwethaf iddo gael ei weld oedd yng Nghastellnewydd Emlyn ar Ragfyr 8, 2010.

Ar ôl ei ddiflaniad, bu chwilio ar draws yr ardal, ond yn ofer, a does dim gwybodaeth amdano wedi dod i law chwaith.

"Rydym yn gobeithio y bydd y pen-blwydd yma yn ysgogi rhywun i gysylltu gyda gwybodaeth allai ein cynorthwyo i ddod o hyd iddo," meddai'r Sarjant Simon Wright o Heddlu Dyfed Powys.

"Roedd ei ddiflaniad yn groes i'w gymeriad, ac er gwaethaf ymdrechion diflino nid ydym wedi llwyddo i ganfod beth sydd wedi digwydd iddo.

"Efallai ei fod wedi gadael yr ardal, efallai bod rhywun wedi ei weld ond heb ddweud wrthym hyd yma, neu efallai bod gan rywun wybodaeth nad oedden nhw'n credu oedd yn berthnasol ond fe allai fod o gymorth i ni ddatrys y dirgelwch yma."

'Criw newydd'

Bu'r flwyddyn ddiwethaf yn gyfnod anodd i'r teulu.

"Roedd gan fy mrawd nifer o broblemau cyn iddo ddiflannu, ac roedd wedi dechrau cymysgu gyda chriw newydd o bobl ac fe allai hynny fod wedi cyfrannu at ei ddiflaniad," meddai ei frawd Jonathan.

"Mae hyn wedi cael effaith ddinistriol ar y teulu a chyfeillion, a'r hyn sy'n anodd yw peidio clywed dim, felly os oes rhywun yn gwybod unrhyw beth, plîs cysylltwch."

Cafodd ei ddisgrifio fel dyn gwyn tua chwe throedfedd o daldra a gyda gwallt byr tywyll.

Mae ganddo sawl tatŵ gan gynnwys y gair "RAVE" ar ei law chwith ac "ACID" ar y llaw dde, patrwm Celtaidd ar ei gefn a draig ar ei frest.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth allai fod o gymorth, mae cais ar iddynt gysylltu â gorsaf heddlu Castellnewydd Emlyn ar 101.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol