Agor canolfan ymchwil meddygol £28.8m newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr estyniad yn creu mwy o gyfleoedd gwaith ac ymchwil

Bydd estyniad newydd gwerth £28.8 miliwn yn cael ei agor mewn canolfan ymchwil meddygol yn Abertawe.

Mae Athrofa Gwyddor Bywyd yn y brifysgol yn ymchwilio i amrywiaeth eang o gyflyrau gan gynnwys canser, gordewdra a chlefyd siwgr.

Y gobaith yw creu 650 o swyddi fel rhan o'r datblygiad sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd.

Fe fydd y ganolfan newydd ar gyfer iechyd-nano yn datblygu technoleg i gyflymu sgrinio meddygol gan gynnwys biosynhwyryddion bach iawn all ddarganfod afiechydon.

Agorodd rhan gyntaf y sefydliad yn 2007 ac mae'n cynnwys labordai a chyfrifiaduron arbennig sy'n bwrpasol ar gyfer ymchwil meddygol.

Canolfan ymchwil y coleg meddygol yw'r ganolfan.

Hwb masnachol

Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, sy'n agor y ganolfan ddydd Llun.

Derbyniodd £10 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru a £12.8 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd yr adnoddau ychwanegol yn cynnwys 6,000 metr sgwâr (64,600 troedfedd sgwâr) o labordai a swyddfeydd.

Mae'r datblygiad yn cael ei weld fel modd o roi hwb masnachol i ymchwil a chyfle i fusnesau newydd sefydlu ar y safle.

Mae Canolfan Iechyd-Nano yn gynllun ar y cyd rhwng Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe a'r Ysgol Beirianneg.

Mae hefyd yn cynnwys partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Bydd ymchwilwyr yn y ganolfan yn datblygu dyfeisiadau newydd i ganfod yr arwyddion cynnar o afiechydon.

Gall y dechnoleg gynnwys offer sgrinio bach y mae modd ei symud o le i le all brofi samplau gwaed a meinwe.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol