Diwedd y daith i Shane Williams ar y llwyfan rhyngwladol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Shane Williams cyn dechrau'r gêm

Cymru 18 -24 Awstralia

Fe orffennodd Shane Williams ei yrfa ryngwladol gyda chais yn symudiad olaf y gêm yn erbyn Awstralia yn Stadiwm y Mileniwm.

Hwn oedd y 58fed gais yn ei grys rhyngwladol ond colli fu hanes Cymru. Awstralia oedd yn fuddugol gyda thri chais yn yr ail hanner.

Cyn dechrau'r gêm roedd y dorf yn llawn emosiwn gyda munud o gymeradwyaeth er cof am gyn Reolwr Tîm Pêl-droed Cymru Gary Speed.

Hon oedd gêm olaf Shane i Gymru ac roedd y dagrau'n llifo yn ystod yr anthemau.

Camgymeriadau

Roedd yr hanner cyntaf yn anniben gyda'r dyfarnwr yn rhy barod gyda'i chwiban.

Cymru aeth ar y blaen oherwydd cic gosb Rhys Priestland o 40 metr.

Ar ôl 12 munud fe ddaeth y bêl i Shane ar yr asgell chwith ond yn anffodus fe aeth y bêl ymlaen o'i ddwylo.

Roedd yna gamgymeriadau gan y ddau dîm drwy'r hanner cyntaf. Methodd O'Connor gyda chig gosb, ond bron i Awstralia fynd ar y blaen

Fe lwyddodd Barnes i gicio heibio ysgwydd Shane Williams, gyda Lachie Turner yn casglu'r bêl gan anelu at y gornel.

Llwyddodd Williams i'w daclo, gyda'r dyfarnwr fideo yn penderfynu yn erbyn rhoi cais.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Shane Williams yn atal cais gan Lachie Turner

Ar ôl rhediad cryf Ian Evans dyfarnwyd fod Awstralia yn camsefyll.

Roedd yna dri phwynt arall i Priestland.

Ond atebodd O'Connor gyda chig gosb i Awstralia, gan olygu fod Cymru ar y blaen 6-3 ar yr egwyl.

Ar ddechrau'r ail hanner cafodd Halfpenny ei anfon i'r gell gosbi ar ôl taclo O'Connor cyn iddo dderbyn y bêl.

Pwysodd Awstralia a daeth y bêl i'r mewnwr Genia lwyddodd i groesi'r llinell.

Ar ôl yr ailddechrau dyfarnwyd cig gosb arall i Awstralia.

Tarodd yr ergyd yn erbyn y postyn ond daeth y meddiant yn ôl i Awstralia a chroesodd Turner am yr ail gais.

Manteisio

Llwyddodd O'Connor gyda'r gic, gan roi Awstralia ar y blaen 17-6.

Roedd trydydd cais i ddilyn wrth i Awstralia fanteisio ar absenoldeb Halfpenny a phas Radike Samo yn caniatáu i Barnes groesi.

Fe darodd Cymru yn ôl, wrth i Geroge North ddefnyddio ei gryfder i ennill tir.

Cafodd y bêl ei hailgylchu'n gyflym ac fe groesodd Priestland.

Doedd yna ddim digon o amser i Gymru achub y gêm ond roedd diweddglo hapus i Williams.

Gyda symudiad olaf y gêm fe ddaeth y bêl i'r dewin bach osgodd dacl Barnes cyn croesi.

Cymru: Cais: Priestland, Williams; Trosgais: Biggar; Cig gosb: Priestland

Awstralia: Cais: Genia, Turner, Barnes; Trosgais: O'Connor (3); Cig gosb: O'Connor