Damwain: Cludo dau i'r ysbyty

Cyhoeddwyd

Aed â gyrrwr car a dynes i'r ysbyty ar ôl i gar daro yn erbyn tŷ yn Sir Caerffili.

Digwyddodd y ddamwain yn Ffordd Shingig, Nelson, am 8.40 nos Wener.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Ambiwlans fod gyrrwr y car, a dynes oedd yn cerdded wrth y safle ar y pyrd, wedi eu cludo i Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr Tudful.

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru fod y tŷ wedi ei ddifrodi a bod nwy wedi gollwng

Galwyd am gymorth swyddogion nwy a pheiriannydd.