Mullany: Dim dedfryd tan 2012?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC elvis
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y cwpl newydd briodi ac ar eu mis mêl pan gawson nhw eu saethu

Mae'n bosib y bydd yn rhaid i deuluoedd Ben a Catherine Mullany aros tan y Flwyddyn Newydd er mwyn gwybod ffawd y ddau ddyn oedd yn euog o lofruddio'r par o Gwm Tawe.

Cafodd y ddau eu lladd ar ddiwrnod olaf eu mis mêl yn Antigua ar Orffennaf 27 2008.

Cafwyd Kaniel Martin, 23, a Avie Howell, 20, yn euog o lofruddio yng Ngorffennaf.

Roedd teuluoedd Mr a Mrs Mullany wedi gobeithio y byddai'r ddau yn cael eu dedfrydu heddiw, ar ôl i adroddiadau seiciatrig gael eu cyflwyno i Uchel Lys Antigua heddiw.

Yn wreiddiol roedd disgwyl i'r adroddiadau gael eu cyflwyno fis diwethaf, ond fe gafodd bar gyfreithiwr Martin ei daro'n sâl.

Ddydd Gwener clywodd y llys fod amddiffyniad Martin a Howell yn herio rhai o gasgliadau'r adroddiad.

Roeddynt am i'r llys glywed eu rhesymau'r wythnos nesa.

Dywedodd y barnwr Richard Floyd ei fod angen ystyried yr hol beth yn ddwys.

Awgrymodd ei bod yn bosib na fyddai'r dedfrydu yn digwydd cyn diwedd 2011.

Y gosb eithaf

Gall Martin wynebu'r gosb eithaf ond roedd Howell yn rhy ifanc pan gafodd Mr a Mrs Mullany eu lladd i wynebu'r gosb eithaf.

Adroddiadau seiciatryddol

Heddiw oedd y pumed tro iddyn nhw ymddangos yn y llys ers iddyn nhw eu cael yn euog.

Cafodd y dedfrydu ei ohirio ym mis Hydref tra bod adroddiadau seiciatryddol yn cael eu cwblhau.

Roedd Ben a Catherine Mullany, y ddau yn 31 oed, yn dod o Bontardawe.

Cafodd Mr a Mrs Mullany eu saethu mewn bwthyn ar ynys Antigua bythefnos ar ôl iddyn nhw briodi.

Wythnosau yn unig ar ôl y briodas yn Eglwys Cilybebyll ger Pontardawe fe gafodd y ddau eu claddu ym mynwent yr eglwys.

Cafwyd Martin a Howell yn euog hefyd o lofruddio Woneta Anderson, siopwraig ar yr ynys, o dan amgylchiadau tebyg iawn.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd Kaniel Martin ac Avie Howell, yn euog o lofruddio siopwraig lleol hefyd

Ar ddiwedd yr achos llys ym mis Gorffennaf dywedodd yr erlynyddion y byddan nhw'n "neilltuo dyfarniad" a fyddan nhw'n galw am y gosb eithaf.

Ond dydi'r gosb eithaf ddim wedi ei weithredu ar yr ynys ers y 1990au.

Wedi ymyrraeth gan y Cyfrin Gyngor yn Llundain yn 2000 mae'n rhaid i bob cosb eithaf yn Antigua gael eu gweithredu o fewn pum mlynedd o'r euogfarn.

Cwest

Ym mis Tachwedd clywodd cwest yn Abertawe fod Mr a Mrs Mullany wedi eu gorfodi i benlinio wrth ymyl eu gwely yng ngwesty Cocos cyn iddyn nhw gael eu saethu yn eu pennau.

Cofnododd y cwest reithfarn o ladd anghyfreithlon ar y ddau.

Clywodd y cwest for trigolion eraill y gwesty wedi clywed sgrechfeydd a sŵn saethu am 5am.

Galwyd yr heddlu, ac fe ddaethon nhw o hyd i Catherine Mullany yn farw, a'i gŵr Ben wedi ei anafu'n ddifrifol.

Cafodd ei gludo adre' i Gymru ond bu farw yn fuan ar ôl cyrraedd.

Straeon perthnasol