Y Cymry yw'r mwyaf hael

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc

Y Cymry yw'r bobl fwyaf hael ym Mhrydain pan mae'n fater o brynu anrhegion Nadolig, yn ôl arolwg newydd.

Mae'r arolwg gan gwmni ariannol NS&I yn dangos nad yw 31% o bobl Cymru yn ystyried pris yn flaenoriaeth wrth brynu'r anrheg berffaith i'w hanwyliaid.

Ar gyfartaledd, mae pobl Prydain yn gwario £430 ar anrhegion Nadolig, ond yng Nghymru mae'r ffigwr bron ddwywaith cymaint - £758.82.

Er gwaetha'r hinsawdd ariannol, mae 63% o bobl Cymru hefyd yn cyfadde' nad ydynt yn cadw at eu cyllidebau wrth brynu anrhegion, a dim ond 9% oedd yn dweud nad ydynt erioed wedi gwario mwy nag oedden nhw wedi ei fwriadu.

Merched yn bennaf

Mae'r arolwg yn dangos fod merched yn waeth am orwario na dynion.

Mae merched yn gwario £50 yn fwy ar gyfartaledd na dynion, a nhw hefyd yw'r mwyaf tebygol o fynd dros eu cyllideb.

Ond hwyrach fod y gwario ychwanegol yn ofer.

Mae'r arolwg yn dangos hefyd bod y mwyafrif llethol o bobl Prydain yn credu mai rhoi anrheg o unrhyw fath sy'n bwysig.

Roedd llai na 5% yn credu fod gwario mwy ar anrheg yn golygu fod yr anrheg yn fwy pwysig.