Dur: Colli 115 o swyddi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun, Bydd y felin stribed dwym yn segur am gyfnod

Mae cwmni Tata wedi cyhoeddi y bydd 115 o swyddi yn cael eu colli ar safle Llanwern ger Casnewydd.

Dywedodd y cwmni mai "galw isel am ddur yn y DU" oedd y rheswm am y penderfyniad.

Cadarnhaodd llefarydd y byddai'r felin stribed dwym yn segur am gyfnod.

Dywedodd Keith Hazlewood ar ran Undeb y Gweithwyr Cyffredinol a Threfol: "Mae hon yn ergyd ofnadwy i'r diwydiant dur yn y Deyrnas Unedig, i'r economi a'r gymuned leol yng Nghasnewydd.

"Byddwn ni ac undebau eraill yn gweithio gyda'r cwmni i geisio osgoi diswyddiadau gorfodol."

Dywedodd Tata y byddai'r farchnad yn cael ei chyflenwi gan ddeunydd gan y felin stribed dwym ar safle'r cwmni ym Mhort Talbot, lle mae'r costau yn is.

'Siomedig iawn'

Bydd cyfnod ymgynghori o 30 diwrnod gyda staff ar gytundebau penodol, gweithwyr asiantaeth a chontractwyr sy'n cael eu heffeithio gan y penderfyniad.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn amlwg, mae hyn yn newyddion siomedig iawn.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd y cwmni fod 'galw isel am ddur yn y DU'

"Byddwn ni'n gweithio gyda Tata i ystyried pa gymorth y gallwn ei roi i bobl sydd wedi eu heffeithio gan y penderfyniad.

"Rydym yn bryderus am yr heriau parhaus sy'n wynebu'r diwydiant dur yn y DU yn gyfan.

"Mae'r Prif Weinidog wedi cwrdd â Tata yn ddiweddar i drafod y pryderon ac fe fydd yn parhau i gwrdd â chynrychiolwyr ar lefel leol a chenedlaethol a gwneud yr hyn y gallwn i gefnogi datblygiad a dyfodol y diwydiant dur yng Nghymru."

Ym mis Tachwedd cyhoeddodd Tata fod un rhan o'r busnes yn Llanwern - Tata Steel Construction Products (TSCP) - yn cau a 70 yn colli eu gwaith.

Dywedodd llefarydd bryd hynny fod TSCP "wedi bod yn gwneud colled yn gyson dros nifer o flynyddoedd".

Mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, wedi dweud: "Nid hwn yw'r tro cynta i'r cwmni wneud y penderfyniad ac rwy'n optimistaidd y bydd y felin ar waith pan fydd yr amgylchiadau economaidd yn caniatáu hynny.

'Addasu'

"Yn wyneb y sefyllfa economaidd anodd mae'n bwysig bod busnesau a llywodraethau yn gallu addasu at amgylchiadau sy'n newid."

Dywedodd fod y newyddion yn tanlinellu'r angen i lywodarethau Caerdydd a Llundain gydweithio'n agos er bydd economi Cymru.

Cyn cyhoeddiad mis Tachwedd roedd 1400 o weithwyr ar y safle.

Ym Mis Medi fe ddechreuodd prosiect £1 biliwn ar ran o safle'r hen waith dur yn Llanwern.

Mae'r prosiect yn cynnwys codi 4,000 o dai dros yr 20 mlynedd nesaf, gan greu 6,000 o swyddi newydd a pharc busnes.

Mae'r datblygwyr St Modwen wedi bod yn clirio'r safle ers pum mlynedd ac arwyddon nhw gytundeb i gyflawni'r gwaith gyda Chyngor Casnewydd yn 2010.

Straeon perthnasol