Damwain ffordd: Apêl am wybodaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation

Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddyn gael anafiadau difrifol i'w ben mewn damwain ffordd brynhawn Iau.

Digwyddodd y ddamwain am 4.37pm yng Nghastell-nedd ar y gyffordd rhwng Cornel Stockhams a Heol Milland.

Y gred yw bod car Ford Escort porffor y dyn 37 oed wedi torri i lawr ar yr A474.

Roedd gwrthdrawiad â char Renault Modus lliw arian yr oedd menyw 77 oed yn cael ei yrru.

Aed â'r dyn i Ysbyty Treforys a chafodd y fenyw driniaeth yn yr ysbyty am fân anafiadau.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 02920 633438 neu Daclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555111.