Arolwg: Mwyafrif yn 'osgoi pobl anabl'

  • Cyhoeddwyd
Person anabl yn y gweithle (cyffredinol)Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd 3,000 o bobl eu holi, gan gynnwys 149 o Gymru

Mae arolwg wedi awgrymu bod 67% o bobl Cymru a holwyd yn osgoi pobl anabl am nad ydyn nhw'n gwybod sut i ymddwyn yn eu cwmni.

Cafodd 3,000 o bobl eu gofyn, gan gynnwys 149 o Gymru, fel rhan o'r arolwg noddwyd gan gwmni BT.

Roedd 31% yn meddwl bod agweddau pobl at bobl anabl wedi gwaethygu yn ystod y dirwasgiad.

Roedd 32% o bobl ym meddwl bod pobl anabl yn cael eu hystyried yn "faich ar gymdeithas" ac roedd 25% yn meddwl bod agweddau wedi gwaethygu am fod pobl yn meddwl bod pobl anabl yn derbyn mwy o gymorth.

Gwella cyfleoedd

Ond mae'r arolwg yn awgrymu bod 87% gafodd eu holi yn meddwl gallai cyflogwyr wneud mwy i greu swyddi a gwella cyfleoedd gyrfa ar gyfer pobl anabl.

Roedd 37% yn meddwl y dylai cyflogwyr wneud addasiadau rhesymol ar gyfer pobl anabl.

Dywedodd Menna Jones o Antur Waunfawr, sy'n ceisio creu swyddi i bobl anabl a chynnig gwasanaethau cymunedol: "Rydyn ni'n deall nad yw nifer o bobl yn deall gofynion pobl anabl.

"Rydan ni'n ceisio creu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i bobl ag anableddau dysgu.

"Ac rydan ni'n ceisio datblygu eu potensial yn hytrach nag ystyried bod yr anabledd yn broblem.

'Cynhwysol'

"Yn ystod cyfnod o ddirwasgiad mae'n bwysig iawn bod yn fwy cynhwysol a cheisio creu cynlluniau cynaliadwy."

Roedd 65% o'r bobl a gafodd eu holi yn meddwl bod colli clyw yn anabledd a 28% yn meddwl bod anffurfiad ar yr wyneb yn anabledd.

Dywedodd James Partridge, sylfaenydd a phrif weithredwr Changing Faces, elusen sy'n cynrychioli pobl ag anableddau: "Gall rhywun ag anabledd deimlo bod pobl yn syllu arnyn nhw a gall hyn danseilio eu hyder."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol