Aelod o'r chweched sy'n yrrwr bws

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Mae Joseff Edwards yn cael ei dalu £20 y diwrnod am yrru'r bws

Mae disgybl dosbarth chwech yn Sir Gâr yn yrrwr bysiau ac yn cludo 38 o'i gyd-ddisgyblion i'r ysgol bob dydd.

Pasiodd Joseff Edwards, 18 oed, ei brawf yrru Cerbyd Cludo Teithwyr (PCV) sy'n ei alluogi i yrru bws 54 sedd ym mis Awst eleni.

Bob bore mae'n codi ei gyd-ddisgyblion a'u cludo i Ysgol Dyffryn Taf yn Hendy-gwyn ar Daf cyn parcio'r bws yno a chludo'r disgyblion adref pan ddaw'r diwrnod ysgol i ben.

Cafodd Joseff ei benodi i'r swydd gan ei dad, Clive, perchennog y cwmni bysiau sydd yn gyfrifol am gludo disgyblion i'r ysgol.

Gwersi

Mae Joseff yn gadael ei gartref ym mhentref Pwlltrap am 7.30am bob bore cyn dechrau ei waith i gwmni Bysys Dyffryn Taf.

Mae'n cael ei dalu £20 y diwrnod am dywys plant yn ardaloedd Tavernspite, Hendy-gwyn ar Daf a Llanteg i'r ysgol yn y bore a'u gyrru adref yn y prynhawn.

"Y peth gorau am y swydd yw pan rwy'n gweld pobl yn fy ngweld i'n gyrru'r bws yn fy ngwisg ysgol, dyw pobl methu credu'r peth," meddai Joseff sydd yn astudio ar gyfer ei arholiadau safon uwch.

"Faint o bobl ifanc eraill sy'n cael eu talu am deithio i'r ysgol?"

Dywedodd Clive Edwards ei fod wedi rhoi gwersi i'w fab cyn iddo basio ei brawf ym mis Awst.

"Mae'n yrrwr naturiol ac mae'n mwynhau'r profiad.

"Rydyn ni'n falch iawn ohono ac mae'r teithwyr yn ymddwyn yn dda pan mae'n gyrru."

Straeon perthnasol