Tân: Ysgol ar ei newydd wedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Roedd y tân yn neuadd chwaraeon, stafelloedd newid, ac adran dechnoleg yr ysgol

Mae ysgol lle bu tân difrifol yn 2009 yn agor ar ei newydd wedd i'r 700 o ddisgyblion a 60 o staff ddydd Gwener.

Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, sy'n agor Ysgol Gatholig Archesgob McGrath ym Mracla yn swyddogol.

Roedd y tân yn neuadd chwaraeon, stafelloedd newid, ac adran dechnoleg yr ysgol yn Nhondu ger Pen-y-bont am 3am ar 16 Medi 2009.

Ar ei anterth roedd 40 o ddiffoddwyr gydag 11 injan yn ceisio rheoli'r tân a dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru bod y tân yn ddifrifol iawn.

"Roedd wedi lledu drwy'r to yn sydyn iawn", meddai'r llefarydd ar y pryd.

£14 miliwn

Mae'r adeilad newydd yn cynnwys atriwm mawr ynghyd â chyfleusterau chwaraeon i'w defnyddio ar y cyd gan yr ysgol a'r gymuned leol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu £14 miliwn ar gyfer yr ysgol sy'n disodli'r hen adeilad a fu'n gartref i Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath ers dros 40 mlynedd.

Dyluniwyd yr ysgol fodern newydd gan anelu at y safonau amgylcheddol gorau posibl, gan ddefnyddio lefel uchel o inswleiddio, deunyddiau wedi'u hailgylchu a gwneuthurwyr lleol.

Mae'n defnyddio dŵr glaw ar gyfer y toiledau a phaneli solar i gynhesu'r dŵr.

Bydd y Prif Weinidog yn agor yr ysgol yn swyddogol mewn seremoni lle bydd George Stack, Archesgob Caerdydd, hefyd yn bresennol.

'Arloesol'

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Mae'r adeilad arloesol hwn yn arwydd o gyfnod newydd yn hanes yr ysgol hon. Wrth i Lywodraeth Cymru, yr ysgol a'r cyngor lleol gydweithio rydym wedi llwyddo i greu cyfleuster sy'n wirioneddol nodedig.

"Mae'r prosiect hwn yn tanlinellu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i barhau i fuddsoddi mewn ysgolion er mwyn darparu amgylchedd dysgu sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif er mwyn annog a hyrwyddo dysgu.

"Mae'r cyfleusterau a ddarparwyd yn brawf o weledigaeth yr holl bartneriaid a fu'n gysylltiedig â'r gwaith ac rwy'n eu canmol yn fawr am hynny."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol