Arbed arian drwy bylu goleuadau

Cyhoeddwyd

Bydd goleuadau stryd yng Ngwynedd yn cael eu pylu yn ystod oriau mân y bore i arbed arian.

Gallai'r cynllun arbed hyd at £147,565 dros ddeng mlynedd.

Mae swyddogion Cyngor Gwynedd yn credu bod y cynllun hwn yn well na'r syniad o ddiffodd y goleuadau'n gyfan gwbl rhwng hanner nos a 5.30am y bore.

Mae'r cyngor yn gyfrifol am 17,351 o oleuadau stryd, 5,170 o arwyddion ffyrdd sydd wedi'u goleuo a 35 o oleuadau traffig.

Mae'r gwasanaeth yn costio tua £1.54m y flwyddyn.

Mewn adroddiad ar gyfer cynghorwyr, dywedodd pennaeth Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd, Gwyn Morris Jones,: "Mae cynllun peilot i bylu goleuadau stryd wedi cael ei gynnal yn Arfon, Dwyfor a Meirionnydd.

Un o'r ardaloedd peilot oedd Peblig yng Nghaernarfon.

"Mae'n debyg nad yw pobl leol wedi sylwi'r newidiadau oherwydd dydyn ni ddim wedi derbyn unrhyw adborth o'r gymuned hyd yn hyn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol