Dyn wedi marw ar ôl arestiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn cynnal ymchwiliad wedi i ddyn farw ar ôl cael ei arestio yn Llanelli nos Fercher.

Yn ôl Heddlu Dyfed Powys roedd hi'n ymddangos fod y dyn wedi llyncu rhywbeth wrth i'r heddlu agosáu.

Disgynnodd i'r llawr a cheisiodd yr heddlu roi cymorth cyntaf a galw am ambiwlans.

Dywedodd datganiad gan y Comisiwn fod y dyn wedi ei arestio ar amheuaeth o ddwyn ffôn symudol.

Fe aeth yn sal tra yng ngorsaf yr heddlu.

Aed ag ef mewn ambiwlans i Ysbyty Tywysog Phillip, lle cafwyd cadarnhad yn ddiweddarach ei fod wedi marw.

Bydd patholegydd o'r Swyddfa Gartref yn cynnal archwiliad post mortem.

Bu'r ardal o amgylch Gorsaf yr Heddlu a Swyddfa Ddosbarthu'r Post Brenhinol ar gau tra bod ymchwiliad i'r digwyddiad yn parhau.