Marwolaeth: Heddlu'n ymchwilio

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn ymchwilio ar ôl i ddyn farw ar ôl cael ei daro gan drên yn agos i orsaf Tregatwg, Y Barri.

Cafwyd hyd i'r dyn tua 5.40am fore Iau, gydag anafiadau difrifol.

Bu farw yn yr ysbyty yn ddiweddarach.

Dywed yr heddlu eu bod yn trin y farwolaeth fel un anesboniadwy.

Credir bod y dyn yn ei 40au.

Dylai unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth gysylltu â Heddlu Trafnidiaeth Prydain ar 0800 40 50 40.