Ffrae am frechdanau: Ymddiheuriad

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunBu mwy na 40 o bobl yn protestio ym Mangor ym mis Awst

Mae elusen Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol y Menywod - WRVS - wedi ymddiheuro i wirfoddolwyr fu'n darparu lluniaeth yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, wedi ffrae a ddilynodd penderfyniad yr elusen i beidio â defnyddio cyflenwr lleol.

Bu mwy na 40 o bobl yn protestio yn yr ysbyty ym mis Awst eleni wedi i'r WRVS arwyddo cytundeb drwy'r DU gyda chwmni Ginsters o Gernyw.

O ganlyniad bu rhaid i gwmni Menai Deli - oedd wedi darparu cynnyrch ar gyfer siop elusennol WRVS yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, ers 20 mlynedd ddiswyddo chwe aelod o'u staff.

Dywedodd Prif Weithredwr y WRVS, David McCullough nad oedd digon wedi ei wneud i hysbysu pobl leol ynglŷn â'r penderfyniad.

Llythyr cwyno

Ar y pryd dywedodd y WRVS fod y penderfyniad yn un "angenrheidiol er mwyn cynnal gwaith da a gwasanaeth" yr elusen.

Honnodd yr elusen y byddai Ginsters yn agor "swyddfa farchnata fach" yng ngogledd Cymru ac yn cyflogi pobl leol.

Penderfynodd Elfed Roberts - sy'n gyn-gadeirydd yr ymddiriedolaeth oedd yn arfer gofalu am yr ysbyty ac yn gyn Brif Gwnstabl Cynorthwyol gyda Heddlu'r Gogledd - ysgrifennu llythyr o gŵyn at y Comisiwn Elusennol.

Honnodd y gallai penderfyniad y WRVS danseilio ffydd y cyhoedd yn yr elusen a'i fod yn fater y gallai'r Comisiwn fod â phryderon yn ei gylch am fod WRVS, yn ôl Mr Roberts, "wedi methu â dilyn proses dendro deg".

Yn awr mae'r WRVS wedi cyhoeddi ymddiheuriad ar eu gwefan gan ddweud y dylen nhw, fel elusen sy'n uchel ei pharch, wedi ymddwyn mewn modd mwy sensitif a'u bod yn ymddiheuro am siomi pobl.

Dywedodd y WRVS y byddan nhw'n cynnwys gwirfoddolwyr yn eu harolygiad o'u polisi prynu o hyn ymlaen.

'Llygad eu lle'

Ychwanegodd yr elusen eu bod wedi canfod nad oedd dim o'i le ynglŷn â'r modd yr enillodd Ginsters y cytundeb newydd.

Dywedodd Mr McCullough: "Er nad oedd unrhyw reswm cytundebol inni beidio newid ein cyflenwr rydyn ni'n teimlo nad ydym wedi gwneud digon i ymglymu nac hysbysu pobl gafodd eu heffeithio gan ein penderfyniad.

"Dydyn ni ddim wedi ymdrin â'r sefyllfa'n dda a dylai ein hymdriniaeth â Menai Deli wedi bod yn llawer gwell.

"Mae ein gwirfoddolwyr yn llygad eu lle i fod yn anhapus â ni. Fel elusen sy'n cael ei pharchu fe ddylen ni wedi gweithredu mewn modd mwy sensitif ac rydyn ni'n ymddiheuro am eu siomi."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol