Cyhuddo dyn o dreisio pensiynwraig

Cyhoeddwyd

Mae dyn 49 oed o Aberdaugleddau wedi ei gyhuddo o geisio treisio pensiynwraig yn y dref bron 18 mlynedd yn ôl.

Fe gafodd Andrew James Rimmer ei arestio ar Dachwedd 28 ac roedd gerbron Ynadon Llanelli ddydd Mercher.

Clywodd y llys fod yr ymosodiad honedig ym mis Chwefror 1994 pan oedd y fenyw yn 69 oed a'i bod hi wedi marw ers yr ymosodiad honedig.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Andy Williams: "Rydyn ni'n adolygu ac yn ymchwilio i droseddau nad ydyn nhw wedi eu datrys er mwyn sicrhau cyfiawnder i'r dioddefwyr a'u teuluoedd."