Gwyntoedd cryfion yn achosi anhrefn mewn maes carafanau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd y perchnogion fod y gwyntoedd wedi achosi difrod i chwe charafán

Mae'r gwaith o lanhau wedi dechrau mewn maes carafanau ar Ynys Môn wedi i wyntoedd cryfion achosi anhrefn a difrodi chwe charafán.

Roedd gwyntoedd wedi hyrddio trwy Barc Carafanau Porth Tywyn Mawr yn Llanfwrog, ger Y Fali, wrth i'r perchnogion gyfeirio at "gorwynt".

Achosodd y tywydd garw ddifrod, gan droi pum carafán deithiol drosodd.

Cadarnhaodd y perchnogion na chafodd neb ei anafu toc cyn hanner dydd ddydd Mawrth.

Dywedodd cyfarwyddwr gwerthiant y parc, Michelle Hall - partner y perchennog John Seymour-Jones - fod y corwynt wedi torri llwybr trwy'r safle, gan ddifrodi rhai carafanau.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Roedd pum carafán wedi troi wyneb i waered

'Rhwygo to'

"Roedd 'na law eithriadol o drwm cyn i'r corwynt daro ac o fewn ychydig eiliadau roedd pum carafán deithiol wedi troi wyneb i waered a chafodd to un o'r carafanau statig ei rwygo i ffwrdd," meddai.

"Doedd 'na ddim difrod i garafanau oedd y tu hwnt i lwybr y corwynt ac roedd 'na fyrddau a chadeiriau wedi aros yn eu hunfan.

"Chafodd carafanau ger y môr - lle byddech chi'n disgwyl difrod - ddim o'u cyffwrdd."

Mae'r parc, sydd â 250 o garafanau, wedi cau i'r cyhoedd dros y gaeaf.