Goleuadau yn 'achosi tagfeydd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun, Mae'r goleuadau traffig wedi cymryd lle cylchfan y tu allan i fynedfa Barc Bellevue Wrecsam

Mae gyrwyr yn honni bod problemau tagfeydd trafnidiaeth wedi eu creu gan system oleuadau traffig bedair ffordd newydd a gafodd ei chreu wedi i archfarchnad agor ar gyrion tref Wrecsam.

Mae'r gyrwyr yn honni gall y tagfeydd effeithio ar strydoedd a ffyrdd cyfagos lle lleolir Gorsaf Dân Wrecsam, Ysbyty Maelor, swyddfeydd a siopau.

Ond mae diffoddwyr tân wedi datgan nad yw'r cynnydd mewn traffig wedi achosi unrhyw broblemau iddynt.

Dywed Cyngor Wrecsam eu bod yn monitro'r llif traffig yn ddyddiol.

Oedi

Ond mae trigolion a pherchnogion busnes lleol yn honni bod y cynllun trafnidiaeth newydd wedi achosi oedi ar adegau gwahanol o'r dydd.

Mae'r goleuadau traffig wedi cymryd lle cylchfan y tu allan i fynedfa Barc Bellevue Wrecsam gan effeithio llif traffig ar Ffordd Bradley, Ffordd Rhuthun a Ffordd Fictoria.

Dywedodd Alan Groom, sy'n gweithio i fusnes ar Ffordd Bradley: " Dydych chi ddim yn teimlo'n ddiogel wrth groesi'r ffordd," meddai.

Ychwanegodd fod gyrwyr eraill wedi dechrau defnyddio maes parcio ei weithle i droi'u ceir yn hytrach na defnyddio'r system oleuadau.

"Doedd hyn ddim yn digwydd o'r blaen," meddai gan ychwanegu ei fod eisoes wedi gweld un ddamwain a nifer o geir yn brin osgoi ei gilydd yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru fod diffoddwyr wedi sylwi bod mwy o draffig yn llifo heibio'r orsaf dân yn ystod yr wythnosau newydd ond nad oedd hyn yn broblem.

Monitro

Mae BBC Cymru wedi gofyn i Heddlu Gogledd Cymru am eu sylwadau.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Ambiwlans Cymru nad oedd y gwasanaeth wedi'i effeithio gan y newidiadau.

"Mae ffordd newydd o'r orsaf ambiwlans ar Ffordd Rhuthun wedi galluogi ein cerbydau i adael yr orsaf yn ddiogel,£ meddai'r llefarydd.

Dywedodd John Griffiths, pennaeth adran yr amgylchedd Cyngor Wrecsam: "Mae'n anochel bod agor archfarchnad newydd yn cynyddu llif traffig ac mae ein swyddogion yn monitro'r sefyllfa bob diwrnod.

" Dydyn ni ddim wedi derbyn unrhyw gwynion ynghylch tagfeydd neu oedi ac rydyn ni'n hyderus na fydd y cynllun trafnidiaeth newydd yn achosi unrhyw broblemau tymor hir."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol