Parc manwerthu: Ymgynghori â siopwyr

  • Cyhoeddwyd
Parc CyfarthfaFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Y gobaith yw y bydd cwmnïau mawrion fel Marks and Spencer yn cael eu denu i'r safle

Bydd siopwyr ym Merthyr Tudful yn rhan o'r broses ymgynghori ynghylch cynllun arfaethedig gwerth £30m i ddatblygu parc manwerthu yn y dref.

Bydd cwmni Hammerson o Lundain yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus ym Mharc Manwerthu Cyfarthfa ac yng nghanol y dref.

Bydd y digwyddiad cyntaf yn cael ei gynnal yng nghaffi Costa Coffee yn y parc rhwng 2pm ac 8pm ddydd Iau Rhagfyr 1.

Bydd cwmni Hammerson yn cyflwyno'r cynllun i gynghorwyr y dref y flwyddyn nesaf.

Gall ehangu parc manwerthu greu 550 o swyddi newydd os bydd y cynllun yn cael ei gymeradwyo, yn ôl y datblygwyr.

Y gobaith yw y bydd cwmnïau mawrion fel Marks and Spencer yn cael eu denu i'r safle.

Mae dogfen ddrafft y cwmni yn datgan y bydd 300 o swyddi yn cael eu creu tra bydd y parc yn cael ei adeiladu a bydd 250 o swyddi llawn amser yn cael eu creu pan fydd y parc yn agor.

Os bydd y cais yn cael eu cymeradwyo gan Gyngor Merthyr gall y parc agor erbyn mis Mawrth 2014.

Pe bai'r cais yn llwyddiannus byddai'r parc yn cael ei adeiladu ar safle siop B and Q a byddai'r siop hynny'n symud i safle llai o faint yn y dref.

Anogodd Russell Beresford, gweithredwr datblygu Hammerson, siopwyr i fynd i'r digwyddiad.

"Rydyn ni'n credu y bydd ehangu'r Parc Manwerthu Cyfarthfa'n carnhau mai Merthyr Tudful yw'r ardal orau i siopa ym Mlaenau'r Cymoedd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol