Ymchwiliad i ymosodiad anweddus

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc

Mae'r heddlu yn Abertawe yn ceisio dod o hyd i ddioddefwraig wedi ymosodiad anweddus.

Am tua 8.10pm nos Wener, Tachwedd 26, aeth tri dyn at y fenyw ger Banc Lloyds TSB ar Stryd Rhydychen yn y ddinas cyn gafael ynddi.

Wrth iddi gael ei dal ymosododd un yn anweddus arni.

Pan welodd beth oedd yn digwydd fe geisiodd dyn 34 oed ei helpu ac o ganlyniad roedd ymosodiad arno.

Mae dau ddyn 23 a 28 oed wedi cael eu harestio ac wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Dywedodd y Cwnstabl Chris Owen o Orsaf Heddlu Canol Abertawe: "Does gyda fi ddim amheuaeth fod hwn yn brofiad brawychus a dychrynllyd i'r fenyw ifanc ac rwy'n apelio ati hi i gysylltu â ni.

"Rwy hefyd yn apelio at unrhyw un arall oedd yng nghyffiniau y banc yr adeg dan sylw ac a welodd y digwyddiad i gysylltu â ni."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555111.