Streic: Ysgolion fydd ar gau ar Dachwedd 30

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Oherwydd gweithredu diwydiannol gweithwyr y sector cyhoeddus ddydd Mercher bydd mwyafrif ysgolion Cymru ar gau yn rhannol neu'n llwyr.

Dyma restr o'r ysgolion sydd wedi cadarnhau eu bod am gau oherwydd y streic.

Mae rhai gwefannau cyngor hefyd wedi cyhoeddi'r wybodaeth hon.

ABERTAWE

Mae'r holl ysgolion ar gau heblaw:

Ysgol Uwchradd Daniel James

Ysgol Gymunedol Gors: ar agor yn rhannol

Nid yw'r ysgolion canlynol wedi gwneud penderfyniad eto:

Ysgol Gynradd Cadle, Ysgol Babanod Clydach, Ysgol Gynradd Craigcefnparc, Ysgol Babanod Gorseinon, Ysgol Gynradd Knelston, Ysgol Gynradd Llangyfelach, Ysgol Gynradd Manselton, Ysgol Gynradd Treforys, Ysgol Gynradd Newton, Ysgol Gynradd Penllergaer, Ysgol Gynradd Pentre'r Graig, Ysgol Gynradd Pen-y-fro, Ysgol Gynradd Pontybrenin, Ysgol Gynradd Sea View, Ysgol Gynradd Townhill, Ysgol Gynradd Waun Wen, YGG Lon-las, YGG Pontybrenin, YGG Tirdeunaw, KS4 PRU.

Mae'r holl ysgolion ar gau.

Mae'r holl ysgolion ar gau heblaw:

Ysgol Feithrin Bute Cottage: ar agor yn rhannol

Ysgol Gynradd Colcot: ar gau yn rhannol

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Gwenfô: ar agor yn rhannol

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Saint Andras: ar agor i flwyddyn 1

Ysgol Gynradd Y Bontfaen: ar agor i flynyddoedd 3, 4, 5 a 6

Nid yw'r ysgolion canlynol wedi gwneud penderfyniad eto:

Ysgol Feithrin Tregatwg, Ysgol Feithrin Cogan, Ysgol Albert, Ysgol Gynradd Eagleswell, Ysgol Gynradd Fairfield, Ysgol Gynradd Holton, Ysgol Gynradd Llanfair, Ysgol Gynradd Oak Field, Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Helen, Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Sant Nicolas, Ysgol Gynradd Sili, Ysgol Bro Morgannwg.

Mae'r holl ysgolion ar gau heblaw:

Ysgol Gynradd Bedwas: ar agor i bawb heblaw am flwyddyn 1

Ysgol Gynradd Fochriw: ar agor

Ysgol Gynradd Pontlottyn: ar agor

Mae'r holl ysgolion ar gau

Mae'r holl ysgolion ar gau heblaw:

Ysgol Feithrin Fairoak: ar agor

Ysgol Babanod a Chynradd Lodge Hill, Caerllion: ar agor

Ysgol Babanod Endowed, Caerllion: ar agor yn rhannol

Ysgol Gynradd Maendy: ar agor yn rhannol

Ysgol Gynradd Babyddol Dewi Sant: ar agor yn rhannol

Clychdrol: ar agor yn rhannol

Mae'r holl ysgolion ar gau heblaw:

Ysgol Penglais: ar agor yn rhannol

Ysgol Gynradd Cei Newydd: ar agor

Ysgol Gynradd Llanafan: ar agor

Ysgol Gynradd Mynach: ar agor yn rhannol

Ysgol Gynradd Rhydypennau: ar agor yn rhannol

Ysgol Gynradd Beulah: ar agor

Ysgol Gynradd Llechryd: ar agor

Ysgol Gynradd Trewen: ar agor

Mae'r holl ysgolion ar gau heblaw:

Ysgol Dolgarrog: ar agor yn rhannol

Ysgol Hen Golwyn: ar agor yn rhannol

Ysgol Penmaenrhos: ar agor yn rhannol

Mae'r ysgolion canlynol ar gau:

Ysgol Ardudwy

Ysgol Babanod Abercaseg

Ysgol Baladeulyn

Ysgol Bodfeurig

Ysgol Bontnewydd

Ysgol Borthygest

Ysgol Botwnnog

Ysgol Bro Hedd Wyn

Ysgol Bro Lleu

Ysgol Bro Tryweryn

Ysgol Brynaerau

Ysgol Brynrefail

Ysgol Carmel

Ysgol Cwm y Glo

Ysgol Cymerau

Ysgol Dolbadarn

Ysgol Dyffryn Nantlle

Ysgol Dyffryn Ogwen

Ysgol Edern

Ysgol Eifionydd

Ysgol Felinwnda

Ysgol Foelgron

Ysgol Friars Uchaf

Ysgol Glan y Môr

Ysgol Llanbedrog

Ysgol Llanllechid

Ysgol Llidiardau

Ysgol Maenofferen

Ysgol Manod

Ysgol Nefyn

Ysgol Pendalar

Ysgol Penybryn

Ysgol Pont y Gof

Ysgol Rhosgadfan

Ysgol Syr Hugh Owen

Ysgol Talsarnau

Ysgol Talysarn

Ysgol Tregarth

Ysgol Tryfan

Ysgol Tudweiliog

Ysgol y Berwyn

Ysgol y Faenol

Ysgol y Felinheli

Ysgol y Gader

Ysgol y Gelli

Ysgol y Gorlan

MERTHYR TUDFUL

Mae'r holl ysgolion ar gau

Mae'r ysgolion canlynol ar gau:

Ysgol Gynradd Abercerdin

Ysgol Gynradd Archddiacon John Lewis

Ysgol Gynradd Betws

Ysgol Gynradd Blaengarw

Ysgol Gynradd Y Bracla

Ysgol Gynradd Bryncethin

Ysgol Gynradd Brynmenyn

Ysgol Uwchradd Brynteg

Ysgol Gynradd Bryntirion

Ysgol Gynradd Cefn Cribwr

Ysgol Babanod Cefn Glas

Ysgol Gynradd Coety: ar agor i flynyddoedd 1, 2 a 3

Coleg Cymunedol Y Dderwen, safleoedd Bryncethin a Tondu

Ysgol Gynradd Corneli

Ysgol Gynradd Llangrallo

Ysgol Gynradd Cwmfelin

Ysgol Gynradd Ffaldau

Ysgol Gynradd Garth

Ysgol Gynradd Llangewydd

Ysgol Uwchradd Maesteg

Ysgol Gynradd Newton

Ysgol Gynradd Y Notais

Ysgol Gynradd Cwm Ogwr

Ysgol Uwchradd Pencoed

Ysgol Gynradd Pencoed

Ysgol Gynradd Plasnewydd

Ysgol Gynradd Porthcawl

Uned Cyfeiriad Disgyblion

Ysgol Gynradd Santes Fair

Ysgol Gynradd Sant Robert

Ysgol Gynradd Tondu

Ysgol Gynradd Tremains

Ysgol Gynradd Tynyrheol

Ysgol Gynradd Parc West

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw

Mae'r holl ysgolion ar gau heblaw:

Ysgol Uwchradd Gwernyfed: ar agor i flynyddoedd 12 a 13

Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfair ym Muallt: ar agor i flynyddoedd 1, 3, 5 a 6 o'r llif Saesneg a blynyddoedd 3, 4, 5, a 6 o'r llif Gymraeg

Ysgol Caersws: ar agor i flynyddoedd 3 a 4

Ysgol Eglwys yng Nghymru Forden: ar agor

Ysgol Eglwys yng Nghymru Gyngrog: ar agor i'r dosbarthiadau meithrin, babanod a blwyddyn 1

Ysgol Eglwys yng Nghymru Trefyclo: ar agor i'r Hwyaid Bach, Cnoc-y-coed, Eryr, Gwennol, Glas-y-dorlan, Jac-y-do ac Aderyn Du

Ysgol Eglwys yng Nghymru Llandrindod: ar agor i flynyddoedd 3, 4, 5 a 6

Ysgol Eglwys yng Nghymru Llanfechain: ar agor

Ysgol Eglwys yng Nghmru Maldwyn: ar agor

Ysgol Bro Cynllaith: ar agor

Ysgol Gynradd Carno: ar agor i flynyddoedd 3, 4, 5 a 6

Ysgol Maesydre: ar agor

Mae'r holl ysgolion ar gau

Mae'r holl ysgolion ar gau

Mae'r holl ysgolion ar gau heblaw

Ysgol Gynradd Esgob Morgan: ar agor

Bro Cinmeirch: ar agor

Bryn Collen: ar agor

Cefn Meiriadog: ar agor

Glyndyfrdwy: ar agor

Llandrillo: ar agor

Maes Hyfryd: ar agor

Ysgol Babyddol y Santes Fair: ar agor

Ysgol Stryd Rhos: ar agor

Ysgol y Santes Ffraid: ar agor

Ysgol Uwchradd y Santes Ffraid: ar agor

Plas Brondyffryn: adrannau cynradd, uwchradd a phreswyl ar agor

Ysgol Melyd: ar agor yn rhannol

Trefnant: ar agor i'r dosbarthiadau meithrin a derbyn a blynyddoedd 1 a 2

Mae'r holl ysgolion ar gau heblaw:

Ysgol Merllyn: ar agor i flynyddoedd 4, 5 a 6

Ysgol Croes Atti: ar agor i'r dosbarth meithrin a blynyddoedd 4 a 5

Mae'r holl ysgolion ar gau heblaw:

Ysgol Archesgob Rowan Williams: ar agor yn rhannol {gweler gwefan yr ysgol}

Magwyr: y dosbarth meithrin yn unig ar gau

Ysgol Babyddol Ein Harglwyddes a San Mihangel: ar agor yn rhannol {gweler gwefan yr ysgol}

Ysgol Gynradd Babyddol y Santes Fair, Casgwent: ar agor yn rhannol {gweler gwefan yr ysgol}

Y Del: ar agor yn rhannol {gweler gwefan yr ysgol}

Ysgol Brynbuga: ar agor yn rhannol {gweler gwefan yr ysgol}

Ysgol Green Lane Cil-y-coed: ar agor

Ysgol West End Cil-y-coed: ar agor

Ysgol Gynradd Osbaston: ar agor

Mae'r holl ysgolion ar gau heblaw:

Ysgol Wirfoddol Angle: ar agor yn rhannol

Ysgol Wirfoddol Cosheston: ar agor yn y bore yn unig

Ysgol Wirfoddol Eglwys yng Nghymru Hwlffordd: ar agor yn rhannol

SAGE ym Mhenfro: ar agor

Ysgol Gynradd Gymunedol Saundersfoot: ar agor yn rhannol

Ysgol Wirfoddol Eglwys yng Nghymru Sant Alban: ar agor

Ysgol Gynradd Wirfoddol Eglwys yng Nghymru Sant Marc: ar agor yn rhannol

Ysgol Wirfoddol Eglwys yng Nghymru Sant Oswald: ar agor yn y bore yn unig

Ysgol Feithrin a Babanod Y Meads: ar agor yn rhannol

Ysgol Llandudoch: ar agor yn rhannol

Mae holl ysgolion ar gau heblaw:

Heol Blenheim: ar agor i'r dosbarthiadau meithrin, derbyn a Blwyddyn 1

Ysgol Uwchradd Croesyceiliog: ar agor i flynyddoedd 11, 12 a 13

Ysgol Uwchradd Llantarnam: ar agor i flynyddoedd 12 a 13

Ysgol Gynradd Llantarnam: ar agor i flynyddoedd 1, 2, 3, 4 a 6

Ysgol Gynradd Pontymoile: ar agor i flynyddoedd 3 a 4

Ysgol Gynradd Maendy : ar agor

Mae'r ysgolion canlynol ar gau:

Ysgol Sant Dunawd

Brynteg

Ysgol Penygelli

Ysgol Bryn Tabor

Ysgol Cynddelw

Ysgol Gynradd Gymunedol Gwersyllt

Ysgol Uwchradd Bryn Alyn

Ysgol Heulfan: ar agor yn rhannol

Ysgol Holt: ar agor yn rhannol

Ysgol Babanod Johnstown

Ysgol Llanarmon Dyffryn Ceiriog

Ysgol Gymunedol Parc

Ysgol Deiniol CP

Ysgol Minera

Ysgol Penrhyn

Ysgol Maelor

Ysgol Black Lane

Ysgol Gynradd Gymunedol Penycae

Ysgol Pontfadog

Ysgol Maes y Mynydd

Ysgol Gynradd Gymunedol Rhosymedre

Ysgol Maes Y Llan

Ysgol Morgan Llwyd

Ysgol Plas Coch

Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Acton

Ysgol Barker's Lane

Ysgol Babanod Parc Borras

Ysgol Gynradd Parc Borras

Ysgol Gynradd Gymunedol Gwenfro

Ysgol Gynradd Rhosddu

Ysgol Gynradd Babyddol y Santes Anne

Ysgol Wirfoddol Sant Gilves

Ysgol Uwchradd Babyddol ac Anglicanaidd Sant Joseff

Ysgol Gynradd Victoria

Ysgol Clywedog

Mae'r ysgolion canlynol ar gau:

Niwbwrch

Kingsland

Dwyran

Llangaffo

Llanfechell

Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch

Ysgol Gyfun Llangefni

Ysgol Uwchradd Caergybi

Ysgol David Hughes

Parch Thomas Ellis, Caergybi

Cemaes: ar agor i flynyddoedd 5 a 6 yn unig

Llanbedrgoch

Llannerchymedd

Santes Fair, Caergybi

Y Parc, Caergybi

Y Tywyn

Y Bont, Llangefni

Llangoed

Penysarn

Pencarnisiog: ar gau i un dosbarth yn unig

Ysgol Gynradd Amlwch - Uned Blynyddoedd Cynnar

Llangefni

Moelfre

Ffridd, Gwalchmai

Morswyn, Caergybi

Llanfairpwll

Corn Hir, Llangefni

Llaingoch, Caergybi

Heblas, Llangristiolus

Talwrn

Llanfechell

Bodorgan

Esceifiog, Gaerwen

Brynsiencyn

Llanddona

Rhosneigr

Garreglefn

Rhosybol

Ysgol Uwchradd Bodedern

Biwmares

Rhoscolyn

Y Fali

Goronwy Owen, Benllech