Timau achub yn rhoi'r gorau i'r chwilio am forwyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Vitaliy Karpenko (chwith) a Roman Savin yw'r unig aelodau o'r criw i gael eu hachub yn fyw

Mae timau achub wedi penderfynu rhoi'r gorau i'r gwaith o chwilio am bum morwr o Rwsia, sydd ar goll ers i'w cwch suddo oddi ar arfordir Gwynedd.

Roedd wyth o Rwsiaid ar long nwyddau'r Swanland pan aeth i drafferthion cyn suddo tua 2am ddydd Sul.

Mewn datganiad byr, dywedodd Gwylwyr y Glannau:

"Rhoddwyd y gorau i'r chwilio neithiwr. Bydd Gwylwyr y Glannau yn ymchwilio wrth i eitemau a malurion gael eu golchi i fyny ar y llanw."

Mae enwau'r pum dyn sy'n parhau ar goll wedi'u rhyddhau - y capten Yury Shmelev, 44 oed, y prif beiriannydd Gennadiy Meshkov, 52 oed, yr ail beiriannydd Mikhail Starchevoy, 60 oed, y morwr Sergey Kharchenko, 51 oed, a'r cogydd Oleg Andriets, 49 oed.

Cafodd dau o'r criw - Vitaliy Karpenko, 48 oed, a Roman Savin, 26 oed - eu hachub gan hofrennydd yn gynnar fore Sul ond daethpwyd o hyd i gorff trydydd dyn, Leonid Safonov, 50 oed, yn ddiweddarach.

Nawr mae Aelod Seneddol o Gymru wedi galw am "ymchwiliad llawn" i'r ddamwain.

Dywedodd Elfyn Llwyd, Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd, mai'r cwestiwn cyntaf ar gyfer ymchwiliad y Bwrdd Masnach fyddai a oedd yn rhesymol i'r llong fod ar y môr gan fod tywydd stormus wedi ei ragweld.

Cydymdeimlad

Ychwanegodd ei fod yn cydymdeimlo'n fawr gyda theuluoedd a chyfeillion y sawl a gollwyd.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau fod y chwilio wedi ailddechrau am 7.30am ddydd Llun ond iddo ddod i ben wrth iddi nosi.

Dywedodd rheolwr Gwylwyr y Glannau yng Nghaergybi, Ray Carson, fod chwech o hofrenyddion, tri bad achub bob tywydd, dau fad achub arall, pedwar tîm o Wylwyr y Glannau, awyren arall a dwy long fasnachol wedi chwilio.

Roedd llong arall o Lynges Iwerddon ar ei ffordd i'r ardal cyn iddi gael neges i droi'n ôl.

Y Tywysog William oedd y cyd-beilot ar yr hofrennydd cyntaf i gyrraedd y safle ryw 20 milltir oddi ar yr arfordir.

Dywedodd un o'r ddau gafodd eu hachub fod ton anferth wedi 'sgubo dros y llong 81m o hyd a'i bod wedi torri yn hanner.

Bu hofrenyddion a badau achub yn chwilio rhan o Fôr Iwerddon ers iddyn nhw gael eu galw am tua 2am fore Sul.

Straeon perthnasol