Wrecsam: Cadarnhau cytundeb

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation

Daeth cadarnhad fod Clwb Pêl-droed Wrecsam bellach wedi cael ei drosglwyddo i ofalaeth Ymddiriedolaeth Cefnogwyr y clwb.

Mae'r cytundeb i drosglwyddo'r awenau wedi bod yn destun dadlau ffyrnig ers misoedd bellach, gyda sawl maen tramgwydd wedi codi dros y cyfnod yna.

Fe wnaeth Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam gynnig i brynu'r clwb - oedd yn wynebu trafferthion ariannol difrifol - ym mis Gorffennaf.

Daeth perchnogion presennol y clwb - Ian Roberts a Geoff Moss - i gytundeb mewn egwyddor gyda'r ymddiriedolaeth ym mis Medi.

Ond ers hynny mae nifer o fanion wedi achosi pryder na fyddai'r ddêl yn digwydd o gwbl, gyda chyfreithwyr y ddwy ochr, a Chymdeithas Bêl-droed Lloegr, yn mynnu cael mwy o fanylion cyn cymeradwyo'r trosglwyddo.

Rhyddhad

Yn dilyn cyfarfod yn Birmingham ddydd Llun rhwng yr Ymddiriedolaeth, y Gymdeithas Bêl-droed a'r Gyngres Bêl-droed, daeth datganiad bod yr holl faterion wedi cael eu datrys.

Bydd y newyddion yn rhyddhad i gefnogwyr y clwb, sydd wedi gweld y tîm yn cael dechrau da i'r tymor ar y cae.

O dan reolaeth Andy Morrell, mae Wrecsam yn ail yn Uwchgynghrair Blue Square Bet gyda gêm wrth gefn, ac mewn safle da i frwydro am ddyrchafiad yn ôl i'r gynghrair bêl-droed.

Pan ddaeth y trafferthion diweddaraf i'r amlwg, dywedodd Morrell fod angen setlo'r mater unwaith ac am byth, a hynny'n fuan, gan ddweud fod yr ansicrwydd yn cael effaith ar y chwaraewyr.

Bydd gêm gyntaf y clwb o dan reolaeth newydd yn digwydd nos Fercher, pan fydd Wrecsam yn croesawu Darlington i'r Cae Ras yn Uwchgynghrair Blue Square Bet.

Straeon perthnasol