Prifysgol Aberystwyth a Bwrdd Iechyd Hywel Dda i gydweithio fwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Bydd y cytundeb yn cynnig cyfleoedd i feddygon iau i fanteisio ar adnoddau astudio y Brifysgol

Mae Prifysgol Aberystwyth a Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi arwyddo Memorandwm o Ddealltwriaeth a fydd yn hwyluso'r ffordd tuag at fwy o gydweithio.

Y gobaith yw y bydd hyn yn hwyluso'r ffordd tuag at fwy o gydweithio ym meysydd ymchwil, datblygiad proffesiynol parhaus a darpariaeth o wasanaethau ar y cyd.

Mae'r ddau gorff hefyd yn gweithio tuag at sefydlu Cadair Athrawiaethol mewn meysydd o ddiddordeb cyffredin, er enghraifft sut y mae pobl mewn ardaloedd gwledig yn defnyddio gwasanaethau iechyd a chymorth, ac iechyd a lles cyffredinol.

Mewn un prosiect o'r fath, mae staff o Adran Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff y Brifysgol, Ysbyty Cyffredinol Bronglais ac Age Concern Ceredigion wedi bod yn edrych ar strategaethau i wella ansawdd bywyd oedolion hŷn sydd yn debygol o gwympo.

Bydd y cytundeb newydd hefyd yn cynnig cyfleoedd i feddygon iau yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais i fanteisio ar adnoddau astudio'r Brifysgol, a datblygu cyfleoedd ymchwil gydag adrannau academaidd.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau gradd yn adrannau Seicoleg a Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn elwa yn ogystal o ddarlithoedd a fydd yn cael eu traddodi gan feddygon o Fwrdd Iechyd Hywel Dda.

'Cyffrous iawn'

Dywedodd yr Athro April McMahon, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: "Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous iawn. Golyga natur wledig Canolbarth a Gorllewin Cymru fod Prifysgol Aberystwyth a Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn wynebu heriau tebyg o ran darparu Gwasanaethau, a llawer i'w rannu o ran atebion er budd y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

"Bydd creu Cadair yn cynnig canolbwynt i ymchwil cymhwysol a fydd o fudd uniongyrchol i'r gymuned leol a'r boblogaeth ehangach, ar adeg o newid a her i wasanaethau gofal iechyd."

Cafodd y Memorandwm o Ddealltwriaeth ei arwyddo gan yr Athro April McMahon o Brifysgol Aberystwyth a Mr Trevor Purt, prif weithredwr Bwrdd Iechyd Hywel Dda, am gyfnod dechreuol o dair blynedd.

Straeon perthnasol