Ymosodiad: Apelio am wybodaeth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc

Mae'r heddlu'n apelio am dystion wedi ymosodiad difrifol ar ddyn ym Modelwyddan, Sir Ddinbych.

Cafodd plismyn eu galw am 7:14pm nos Sul oherwydd adroddiadau am gythrwfl ym Morfa View, Bodelwyddan.

Mae dyn 20 oed, gafodd anafiadau difrifol i'w wyneb, yn cael triniaeth ar hyn o bryd yn Ysbyty Glan Clwyd.

Cafodd dau ddyn eu harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Ond mae'r heddlu yn awyddus i siarad ag unrhyw un welodd yr ymosodiad neu oedd yn nhafarn Tŷ Fry yn gynharach yn y noson.

'Cynorthwyo'

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Morgan Thomas o Heddlu'r Gogledd: "Rydym yn credu bod pobl yn y dafarn gyda'r nos a bod eraill yn ardal Morfa View pan ddigwyddodd y drosedd.

"Byddwn yn annog y bobl yna i gysylltu gyda'r heddlu er mwyn ein cynorthwyo gyda'r ymchwiliad."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r cwnstabl ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555111.