Dedfryd am gyffwrdd â bachgen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Jones ei ddedfrydu yn Llys Ynadon Dolgellau

Mae dyn 45 oed o Drawsfynydd wedi cael dedfryd o 12 wythnos o garchar wedi ei gohirio am flwyddyn am gyffwrdd â bachgen yn rhywiol ar fws.

Yn Llys Ynadon Dolgellau roedd Robert Neil Jones o Ffordd yr Orsaf wedi gwadu'r cyhuddiad ond fe'i cafwyd yn euog.

Cafodd ei wahardd rhag mynd ar fws am flwyddyn "er mwyn amddiffyn y cyhoedd". Bydd rhaid iddo dalu costau o £650 ac fe gafodd orchymyn goruchwylio.

Dywedodd yr erlynydd Richard Edwards fod Jones wedi bod yn yfed cyn mynd ar fws ac eistedd wrth ochr bachgen 12 oed.

Dechreuodd gyffwrdd yng nghoes y bachgen ac yna cyffwrdd â'i rannau dirgel drwy ei ddillad.

'Tawedog'

Dywedodd Mr Edwards: "Gofynnodd y bachgen iddo stopio ond fe benderfynodd y diffynnydd anwybyddu hyn."

Roedd merch oedd yn eistedd y tu ôl i'r bachgen wedi gofyn a oedd yn iawn ac symudodd y bachgen o'i sedd.

Fe gafodd gyrrwr y bws a'r heddlu wybod ond nid oedd unrhyw dystiolaeth ar gamerâu cylch cyfyng.

Ychwanegodd Mr Edwards bod mam y bachgen mewn datganiad wedi dweud ei fod wedi troi'n dawedog ers y digwyddiad a'i fod yn poeni am fod yn y llys.

Dywedodd cyfreithiwr Jones, Megan Lovelady, fod cymeriad ei chleient yn dda o'r blaen a bod yr achos wedi bod yn boen meddwl iddo ers blwyddyn bron.

Yn ddieuog

Roedd yn dal i fynnu ei fod yn ddieuog, meddai.

Dywedodd cadeirydd y llys, Caerwyn Roberts, ei bod yn drosedd ddifrifol oedd yn waeth am fod y diffynnydd wedi parhau ar ôl i'r bachgen ofyn iddo stopio.

Bydd Jones yn gorfod cofrestru fel troseddwr rhyw am saith mlynedd ac ni fydd yn cael bod yng nghwmni unrhyw berson dan 18 oed heb oruchwyliaeth.

Ychwanegodd y cadeirydd na fyddai Jones yn cael mynd ar fws am gyfnod o flwyddyn "er mwyn amddiffyn y cyhoedd."