Llys: Cais am ad-daliad yn 'nonsens'

  • Cyhoeddwyd
Roberta Vaughan-OwenFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roberta Vaughan-Owen yn cyrraedd y llys

Mae llys wedi clywed bod cais dwy chwaer am ad-daliad Treth ar Werth o £161m yn "nonsens".

Mae Roberta ac Andrea Vaughan-Owen, 37 a 42 oed o Fae Colwyn, wedi gwadu cyfres o gyhuddiadau o dwyll.

Dywedodd Mr Lee Karu QC, sy'n amddiffyn Andrea Vaughan-Owen, wrth Lys y Goron Caernarfon mai uchelgais oedd y cymhelliad.

Roedd y gweithredoedd yn debycach i'r hyn y byddai Laurel a Hardy wedi ei wneud na Bonnie a Clyde, meddai.

Mae disgwyl i'r rheithgor ystyried eu dyfarniad ddydd Mawrth.

Hunandwyll

Dywedodd Mr Karu: "Y broblem oedd hyn - ni ddywedodd neb wrth y ddwy: 'Rhowch y gorau i hyn. Rydych chi'n siarad nonsens'."

Roedd elfen o hunandwyll, meddai, yn golygu bod y ddwy yn y doc.

Os oedd y rheithgor yn meddwl bod ei gleient wedi "ymddwyn yn onest mewn ffordd ddryslyd," yna roedd hi'n ddieuog, meddai.

Dywedodd yr erlynydd, Paul Taylor, fod y ddwy wedi byw "bywyd bras am flynyddoedd er nad oedden nhw wedi gwneud unrhywbeth i haeddu hynny."

Y man cychwyn oedd twyll credydau treth o £25,000 y flwyddyn ond pan gafodd hynny ei rwystro fe fentrodd y ddwy i faes Treth ar Werth.

"Dwi'n gobeithio y bydd yr awdurdodau'n atal hyn yn y dyfodol."

Ddim yn deall

Dywedodd Andrea Vaughan-Owen nad oedd hi a'i chwaer yn deall y ffurflen Treth ar Werth.

Fe gafodd y ffurflen ei llenwi, meddai, wedi i farnwr fynnu bod angen gwneud hynny o fewn dwy awr.

Dywedodd yr erlynydd fod y gwrandawiad ym mis Hydref 2008 ond bod y ffurflen wedi ei llenwi ym mis Rhagfyr.

Gwadodd hi ei bod yn newid ei thystiolaeth.

Mae'r ddwy wedi yn gwadu rhoi gwybodaeth ffug drwy wneud cais am ad-daliad TAW o £161m yn 2008, cofrestru cwmnïau i bwrpas TAW a cheisio am anfonebau i wirio cais am ad-daliad TAW, twyll yswiriant a bod yn rhan o weithgaredd twyllodrus er mwyn cael taliadau credyd treth.

Ac mae'r achos yn parhau.