Cartrefi newydd i lyfrgelloedd Conwy?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Gallai rhai o'r llyfrgelloedd symud i ganolfanau cymunedol

Gall llyfrgelloedd gael eu hadleoli i ysgolion a cholegau a chael eu rhedeg yn rhannol gan wirfoddolwyr fel rhan o gynllun i foderneiddio'r gwasanaeth yng Nghonwy.

Byddai pedair llyfrgell yn aros ar agor yn Abergele, Bae Colwyn, Llandudno a Llanrwst a byddai ardaloedd Cyffordd Llandudno, Deganwy a Chonwy yn cael eu gwasanaethu gan un llyfrgell.

Ond mae yna bosibilrwydd y gallai llyfrgelloedd Bae Cinmel, Cerrigydrudion, Penmaenmawr, Llanfairfechan a Bae Penrhyn gael eu lleoli mewn adeiladau cymunedol sydd eisoes yn bodoli.

Gallai'r adeiladau hyn fod yn ysgol neu goleg ond mae'n bosib y gallai'r llyfrgelloedd aros yn eu lleoliadau presennol pe bai cynghorau lleol neu grwpiau cymunedol yn penderfynu eu rheoli.

'Dodrefn newydd'

Bydd y mater yn cael ei drafod gan gyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu a Phwyllgor Cymunedau Conwy ddydd Mawrth.

Bydd adroddiad fydd yn cael ei gyflwyno i gynghorwyr yn nodi bydd y llyfrgelloedd cymunedol yn cael pedwar cyfrifiadur newydd yn ogystal â darnau gosod a gosodiadau.

Dywedodd dirprwy Maer Llandudno, Myra Wigzell, fod llyfrgelloedd bychain y sir yn "berffaith" gan gwestiynu os oedd angen darnau gosod a gosodiadau newydd.

"Dylen nhw wario llai ar ddodrefn newydd a gwario'r arian ar staff," meddai.

"Mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn hanfodol, yn enwedig i bobl hŷn."

Dywedodd Christopher Draper, sy'n hanesydd lleol, fod y cynlluniau yn "warthus"".

"Fe fydd gwasanaeth sydd wedi ei ddatblygu dros y ganrif ddiwethaf yn cael ei ddileu dros nos," ychwanegodd.

Ymatebodd 291 o bobl i ymgynghoriad ynglŷn â chynlluniau i newid gwasanaeth llyfrgelloedd yn Sir Conwy a gafodd ei gynnal yn ystod yr haf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol