Morwyr: Y chwilio ar ben am y tro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r morwyr yn chwifio at hofrennydd yr Awyrlu

Mae ymgais i achub pump o forwyr oedd ar long a suddodd oddi ar arfordir gogledd Cymru wedi dirwyn i ben am y noson.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau yng Nghaergybi y byddai penderfyniad yn cael ei wneud yn ddiweddarach os fyddai'r chwilio yn ail ddechrau yn y bore.

Cafodd dau o griw'r Swanland eu hachub gan hofrennydd yn gynnar fore Sul, ond daethpwyd o hyd i gorff trydydd dyn yn ddiweddarach.

Y Tywysog William oedd y cyd-beilot ar yr hofrennydd cyntaf i gyrraedd y safle rhyw 20 milltir oddi ar arfordir Pen Llŷn.

Dywedodd un o'r ddau gafodd eu hachub fod ton anferth wedi 'sgubo dros y llong 81m o hyd a'i bod wedi torri yn hanner.

Bu hofrenyddion a badau achub yn chwilio'r ardal o For Iwerddon ers iddyn nhw gael eu galw am tua 2:00am fore Sul.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu bron i'r Swanland fynd ar greigiau ger Cernyw y llynedd

Dywedodd rheolwr Gwylwyr y Glannau yng Nghaergybi, Ray Carson, bod chwech o hofreynddion, tri bad achub bob tywydd, dau fad achub arall, pedwar tîm o Wylwyr y Glannau, awyren arall a dwy long fasnachol yn cynorthwyo gyda'r chwilio.

Roedd llong arall o lynges Iwerddon ar ei ffordd i'r ardal cyn iddi gael neges i droi'n ôl.

Straeon perthnasol