Cynllun sticeri i atal y diciâu mewn gwartheg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun, Bydd rhaid gosod sticer ar basport yr anifail

Bydd cynllun sticeri pasport yn cael ei gyflwyno i Gymru er mwyn cynorthwyo ffermwyr i wybod pryd y cafodd anifeiliaid brawf am y diciâu.

Mae'r cynllun gwirfoddol yn rhoi sticeri i ffermwyr i'w gosod ar basport gwartheg i ddangos dyddiadau profion.

Cafodd cynllun peilot ei gynnal gan Fwrdd Rhanbarthol Diddymu'r Diciau - Gogledd Cymru cyn i'r cynllun gael ei weithredu drwy'r wlad.

Cafodd panel o arbenigwyr ei benodi'n gynharach eleni i adolygu'r dystiolaeth wyddonol ar sut i daclo'r diciâu mewn gwartheg yng Nghymru.

Cafodd cynllun dadleuol i ddifa moch daear ei atal gan Lywodraeth Cymru ym mis Mehefin tra bod adolygiad yn cael ei gynnal.

Bydd angen i ffermwyr osod sticer ar basport yr anifail gyda'r manylion canlynol :-

  • Diwrnod cyntaf y prawf diciâu;
  • Ei lofnod;
  • Enw'r milfeddyg a wnaeth y prawf.

'Arf gwerthfawr'

Dywedodd Peredur Hughes o fwrdd rhanbarthol Caernarfon: "Ers i'r cynllun sticeri gael ei gyflwyno yng ngogledd Cymru flwyddyn yn ôl, maen nhw wedi dod yn arf gwerthfawr i'r diwydiant.

"Mae'n ffordd gyflym ac effeithiol o adnabod pryd y mae gwartheg wedi cael profion diciau, boed hynny yn y mart neu wrth gael eu gwerthu o fferm i fferm."

Wrth groesawu'r cyhoeddiad, dywedodd prif swyddog milfeddygol Cymru, Dr Christianne Glossop:

"Er bod cynnal prawf cyn symud anifail yn amod cyfreithiol yng Nghymru a'r cynllun sticeri yn un gwirfoddol, mae'n un fydd o gymorth mawr i'r rhan fwyaf o ffermwyr.

"Mae unrhyw benderfyniad i brynu gwartheg yn ystyried hanes diciâu y gyrr - bydd y cynllun yma yn ei gwneud hi'n haws i ffermwyr sy'n prynu neu werthu gwartheg."

Panel

Yn y cyfamser, mae'r panel fydd yn adolygu'r dystiolaeth wyddonol am daclo'r diciâu mewn gwartheg yng Nghymru.

Mae disgwyl i'r panel gyhoeddi adroddiad yn yr Hydref.

Y pum aelod ar y panel fydd:-

  • Yr Athro Syr Mansel Aylward - Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Seicogymdeithasol ac Anabledd ym Mhrifysgol Caerdydd;
  • Yr Athro Malcolm Bennett - cyd-gyfarwyddwr Canolfan Genedlaethol y DU am Ymchwil Zoonosis ac Athro Patholeg Milfeddygol Prifysgol Lerpwl;
  • Yr Athro Bridget Emmett - dirprwy gyfarwyddwr rhaglen biocemeg a phennaeth canolfan ecoleg a hydroleg Prifysgol Bangor;
  • Yr Athro Syr Charles Godfray - Cymrodor Coleg Yr Iesu, Rhydychen, ac Athro Adran Swoleg Prifysgol Rhydychen;
  • Yr Athro Dirk Pfeiffer - Athro Epidemioleg Milfeddygol y Coleg Milfeddygol Brenhinol, Llundain.

Straeon perthnasol