Morwyr: Un o'r chwech wedi marw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Credir fod y llong wedi suddo tua 30 milltir oddi ar arfordir Pen Llŷn

Dywed Gwylwyr y Glannau eu bod wedi dod o hyd i gorff un o'r chwe morwr oedd ar goll ym Môr Iwerddon.

Mae pump o'r morwyr oedd ar long a suddodd yn oriau man fore Sul yn dal ar goll.

Cafodd dau aelod o'r criw eu hachub wedi iddyn nhw gael eu canfod yn gafael mewn cwch achub. Cafodd y ddau eu cludo i'r tir mawr mewn hofrennydd ac mae'r ddau yn cael triniaeth yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Cafodd cwch achub arall ei ganfod yn wag yn agos i Ynys Enlli.

Mae'r criw yn hanu o Rwsia, ac roedd y llong nwyddau, y Swanland, yn cario llwyth o 3,000 tunnell o galchfaen ar ei bwrdd.

Cafodd y llong ei llwytho yn Llanddulas ger Abergele, ac roedd ar ei ffordd i Cowes ar Ynys Wyth.

Credir fod y Swanland yn ymwelydd cyson ag ardal Mor Iwerddon.

'Gostegu'

Dywedodd llefarydd ar ran Bad Achub Porthdinllaen, Dylan Thomas, fod ei griw yntau wedi dod o hyd i ddau gwch achub gwag a chryn dipyn o falurion yn y dŵr.

"Mae'r amgylchiadau yn well nawr ei bod wedi gwawrio. Mae'n bosib gweld yn well ac mae'r môr wedi gostegu rhywfaint," meddai.

"Mae'r gwyntoedd ychydig yn fwy ffafriol hefyd.

"Mae'r hofrennydd wedi dod o hyd i rai goleuadau ynghyd a goleufa lleoli argyfwng, ond mae darnau o falurion i'w gweld dros ardal eang iawn."

Ychwanegodd fod ei griw o wirfoddolwyr wedi cael eu galw am 2:30am fore Sul o ardal Morfa Nefyn.

Roedd hynny ychydig funudau cyn i'r Swanland suddo oddi ar arfordir Pen Llŷn.

Straeon perthnasol