Chwech ar goll ym Môr Iwerddon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Credir fod y llong wedi suddo tua 30 milltir oddi ar arfordir Pen Llŷn

Mae chwe morwr ar goll wedi i long nwyddau suddo ym Môr Iwerddon mewn tywydd garw yn oriau man fore Sul.

Mae dau forwr arall wedi cael eu hachub.

Fe wnaeth criw'r Swanland gysylltu gyda'r gwasanaethau brys am tua 2:00am fore Sul gan ddweud fod corff y llong wedi cracio a bod dŵr yn llifo i mewn i'r llong.

Diflannodd y llong, gyda 3,000 tunnell o galchfaen ar ei bwrdd, tua 30 milltir oddi ar arfordir gogleddol Pen Llŷn.

Mae dau fad achub, pedwar hofrennydd a dwy long fasnachol wrthi'n chwilio am weddill y criw.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau yng Nghaergybi, sy'n cydlynu'r ymdrech i'w hachub, eu bod yn bryderus iawn am y chwech.

Dywedodd Jim Green o'r orsaf: "Rydym yn bryderus iawn am ddiogelwch y chwech sy'n dal ar goll.

"Rydym yn gwybod fod o leiaf rhai ohonynt yn gwisgo siwtiau trochi ac yn cario goleuadau arbennig, ond mae'r amodau yn heriol ar y gorau."

Fe wnaeth Gwylwyr y Glannau gyhoeddi neges "mayday" ac fe aeth nifer o longau i gynorthwyo.

Pan gyrhaeddon nhw'r safle, fe welon nhw ddau gwch argyfwng a pheth malurion yn y dŵr.

Moroedd garw

Aeth un hofrennydd o'r Fali yno ac un arall o Ddulyn ynghyd a badau achub o Bwllheli a Phorthdinllaen.

Roedd dau berson yn gafael yn y cychod achub ac fe gawson nhw'u cludo i ganolfan yr Awyrlu yn Y Fali. Mae'r chwilio'n parhau am y chwech arall.

Mae pedwar hofrennydd yn cynorthwyo'r ymdrech - dau o'r Fali, un o'r Awyrlu yn Chivenor ac un o Ddulyn.

Dywed Gwylwyr y Glannau fod amodau yn anodd iawn gyda moroedd garw a gwyntoedd cryfion.