Morwyr: AS yn galw am ymchwiliad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r morwyr yn chwifio ar hofrennydd yr Awyrlu

Wrth i'r chwilio am bum dyn ar goll oddi ar arfordir Pen Llŷn ddod i ben am y tro nos Lun, mae Aelod Seneddol wedi galw am ymchwiliad i'r ddamwain.

Roedd wyth o bobl o Rwsia ar long nwyddau, Y Swanland, pan aeth i drafferthion cyn suddo tua 2am ddydd Sul.

Cafodd dau o'r criw eu hachub gan hofrennydd yn gynnar fore Sul ond daethpwyd o hyd i gorff trydydd dyn yn ddiweddarach.

Yn ôl Elfyn Llwyd, Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd, mae angen "ymchwiliad llawn" i'r ddamwain.

Dywedodd mai'r cwestiwn cyntaf ar gyfer ymchwiliad y Bwrdd Masnach fyddai a oedd yn rhesymol i'r llong fod ar y môr gan fod tywydd stormus wedi ei ragweld.

Ychwanegodd ei fod yn cydymdeimlo'n fawr gyda theuluoedd a chyfeillion y sawl a gollwyd.

Dywedodd Gwylwyr y Glannau fod y chwilio wedi ailddechrau am 7.30am ddydd Llun ond iddo ddod i ben wrth iddi nosi.

Ton anferth

Y Tywysog William oedd y cyd-beilot ar yr hofrennydd cyntaf i gyrraedd y safle ryw 20 milltir oddi ar yr arfordir.

Dywedodd un o'r ddau gafodd eu hachub fod ton anferth wedi 'sgubo dros y llong 81m o hyd a'i bod wedi torri yn hanner.

Bu hofrenyddion a badau achub yn chwilio rhan o Fôr Iwerddon ers iddyn nhw gael eu galw am tua 2am fore Sul.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu bron i'r Swanland fynd ar y creigiau ger Cernyw y llynedd

Dywedodd rheolwr Gwylwyr y Glannau yng Nghaergybi, Ray Carson, fod chwech o hofrenyddion, tri bad achub bob tywydd, dau fad achub arall, pedwar tîm o Wylwyr y Glannau, awyren arall a dwy long fasnachol wedi chwilio.

Roedd llong arall o Lynges Iwerddon ar ei ffordd i'r ardal cyn iddi gael neges i droi'n ôl.

Straeon perthnasol