Meithrinfa E.coli yn cael ailagor ym Mangor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'na dri achos o E. coli yn gysylltiedig a'r feithrinfa

Mae meithrinfa sydd wedi bod yn rhan amlwg o achosion diweddar o E.coli O157 yng Ngwynedd wedi cael caniatad i ail-agor.

Dydd Gwener dywedodd rheolwyr iechyd nad oes achosion newydd wedi eu cofnodi.

Mae tri o bobl wedi cael eu heffeithio gan yr haint.

Fe fydd meithrinfa Tir na n-Og ym Mangor a chylch chwarae ym Methesda - wnaeth gau hefyd oherwydd cysylltiad posib - yn ail agor ddydd Llun.

Mae profion hefyd wedi cadarnhau nad oedd 'na gysylltiad rhwng yr achosion yma ac achosion yn Amlwch, Ynys Môn ym mis Hydref.

Dywedodd y Dr Chris Whiteside, ymgynghorydd clefydau heintus Iechyd Cyhoeddus Cymru, bod staff wedi ymweld â'r feithrinfa ac wedi rhoi cyngor ynglŷn â materion rheoli haint.

Profion

"Mae'r tîm yn fodlon y gall y feithrinfa ail-agor.

"Mae'n bwysig bod y staff a'r plant yn cael dau brawf negyddol cyn eu bod yn cael dychwelyd i'r feithrinfa a sicrhau nad ydyn nhw mewn perygl o heintio eraill.

"Am y rheswm yma, mae'n bosib y bydd 'na oedi cyn y bydd y plant a'r staff i gyd yn ôl yn y feithrinfa."

Fe wnaeth Dr Whiteside atgoffa rhieni os ydi eu plant wedi bod yn sâl gyda dolur rhydd na ddylen nhw fynd i'r feithrinfa tan fod 'na ddeuddydd wedi pasio ers i'r symptomau ddod i ben.

Gall E.coli O157 achosi dolur rhydd, crampiau difrifol a gwres.

Mae'n effeithio'n benodol ar blant ifanc ac ar bobl oedrannus ac, mewn nifer fach o achosion, gall fod yn farwol.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod mesurau rheoli digonol ac arferion hylendid da yn bwysig i atal E.coli O157, gan gynnwys golchi dwylo'n drylwyr cyn bwyta neu baratoi bwyd, ar ôl defnyddio'r toiled, ar ôl newid cewynnau neu lanhau ar ôl pobl eraill sy'n dioddef dolur rhydd.

Dylai unrhyw un â phryderon gysylltu â'r meddyg teulu neu ffonio llinell gymorth y Gwasanaeth Iechyd ar 0845 46 47.

Straeon perthnasol